Saopštenja za medije
1

MANS pozdravlja posljednje aktivnosti državnih organa na suzbijanju nelegalne gradnje, i početak procesuiranja počinioca ovog krivičnih djela, ali takođe i upozorava da borba protiv nelegalne gradnje predstavlja osnovnu djelatnost brojnih crnogorskih inspekcija, te da se pravi rezultati ne mogu postići povremenim „akcijama” već samo i usključivo kontinuiranim inspekcijskim nadzorom na terenu.

Činjenica da crnogorske inspekcije svoj redovni posao nazivaju „akcijama” koje se u najboljem slučaju dešavaju par puta godišnje, dovoljno govori o nivou političke volje koja postoji da se ozbiljno pristupi rješavanju problema nelegalne gradnje u Crnoj Gori. Direktna posljedica „ažurnosti” državnih inspkecijskih organa je činjenica da se broj nelegalnih objekata u Crnoj Gori broji desetinama hiljada.