VDT da utvrdi ko je omogućio zastaru slučaja Lipci

0

MANS je danas od Vrhovnog državnog tužioca, Ivice Stankovića, zatražio da pokrene istragu u slučaju zastare koja je nastupila u sudskom predmetu protiv nikšićkog biznsmena Ranka Radulovića zbog devastacije lokalcije Lipci.

Devastacija lokalcije Lipci je započeta još sredinom 2008. godine, kada je kompanija Radulovića kao jedan od podizvođača radova na gradnji puta Risan – Grahovo, otpočela nasipanje obale na toj lokaciji i kreiranje vještačke građevinske parcele. Radulović je kasnije osuđen na četvoromjesečnu zatvorsku kaznu zbog protivpravnog zauzimanja državne imovine nasipanjem pijeska i kamena u more, dok ga tužilaštvo nije gonilo po osnovu značajne devastacije životne sredine koja je tom prilikom nastupila.

Cijelih šest godina kasnije crnogorski pravosudni sistem nije uspio da kompletan proces dovede do kraja i pored nespornih dokaza koji postoje protiv Radulovića, niti da obezbijedi da krivci za Lipce snose odgovarajuće zakonske posljedice.

Umjesto toga, neko je u tom sistemu dozvolio da slučaj zastari čime je omogućeno Raduloviću da izbjegne odgovonost za ono što je njegova građevinska kompanija uradila u Lipcima.

Nažalost, ovaj slučaj nije jedini te vrste u crnogorskoj pravosudnoj praksi, ali je dobar primjer nerada i javašluka koji odlikuju naše tužilaštvo i sudstvo. Činjenica da glavni krivac neće odgovarati za katastrofalnu devastaciju prirode na lokaciji Lipci je direktna posljedica potpunog odsustva odgovornosti sudija i tužilaca i to mora da se promijeni.

Već godinama unazad nema ni disciplinske ni krivične odgovornosti za brojne optužnice koje su pale sudskim postupcima, niti za zastare koje predstavljaju odličan mehanizam za oslobađanje kriminalaca kojima je nemoguće osporiti krivicu u odnosu na dokaze koji postoje.

Dokazi u slučaju Lipci i dalje postoje na toj lokaciji, imajući u vidu da niko već šest godina nije preduzeo bilo kakvu aktivnost na sanaciji obale, a posljednjom odlukom suda se definitivno briše i bilo kakava nada da će neko ne samo odgovarati, već i platiti skupu cijenu revitalizacije tog lokaliteta.

MANS je zbog toga zatražio od crngorskog VDT-a da pokrene istragu i utvrdi ko je direktno odgovoran za zastaru predmeta protiv Radulovića i da li je i na koji način bio motivisan da taj predmet odugovlači do njegove pravne zastare.

Dejan Milovac
Direktor Istraživačkog centra MANS-a

Komentari su isključeni.