Kazniti i javne funkcionere

1

MANS pozdravlja posljednje aktivnosti državnih organa na suzbijanju nelegalne gradnje, i početak procesuiranja počinioca ovog krivičnih djela, ali takođe i upozorava da borba protiv nelegalne gradnje predstavlja osnovnu djelatnost brojnih crnogorskih inspekcija, te da se pravi rezultati ne mogu postići povremenim „akcijama” već samo i usključivo kontinuiranim inspekcijskim nadzorom na terenu.

Činjenica da crnogorske inspekcije svoj redovni posao nazivaju „akcijama” koje se u najboljem slučaju dešavaju par puta godišnje, dovoljno govori o nivou političke volje koja postoji da se ozbiljno pristupi rješavanju problema nelegalne gradnje u Crnoj Gori. Direktna posljedica „ažurnosti” državnih inspkecijskih organa je činjenica da se broj nelegalnih objekata u Crnoj Gori broji desetinama hiljada. Nadležne inspekcije su do sada najčešće reagovale tek kada je pritisak javnosti postao toliki da se građanima više nije moglo objasniti, zbog čega ili zbog koga se toleriše nelegalna gradnja. Tako je bilo u slučaju Zavala, kasnije na lokaciji Lipci i sada u slučaju masovne devastacije Ade Bojane.

Nažalost, sva tri pomenuta slučaja su pojedinačno pokazala kolika je nemoć države pred investitorima i kako se, često namjerno, prolongira početak sankcionisanja nelegalne gradnje kako bi se investitoru da završi ono što je naumio.

Nove izmjene KZ-a su omogućile da se veći broj državnih organa uključi u rješavanje problema, tako da smo ovih dana svjedoci, doduše ponovo nakon pritiska javnosti, i prvih krivičnih prijava protiv investitora koji nelegalno grade.

Iako podnošenje krivičnih prijava predstavlja napredak u odnosu na dosadašnju praksu, to je samo prvi korak u procesu rješavanja ovog problema jer smo svi bili svjedoci, a to je i generalno iskustvo MANS-a, da su se brojne afere na tome i završile, a vremenom i zataškale.

Podnošenje krivičnih prijava protiv investitora je samo dio rješenja problema, dok drugi, mnogo važniji, predstavlja krivično gonjenje svih onih pojedinaca u nadležnim državnim institucijama koji su omogućili takvo ponašanje na terenu i koji su direktno odgovorni za današnji izgled prostora Crne Gore.

Ono što je karakteristično za Crnu Goru jeste da sistem koji je uspostavljen u oblasti urbanizma, pretežno privlači onaj tip investitora koji su i ranije navikli da se ponašaju na nezakonit način, ali i domaće „pobjednike tranzicije” kojima je kriminal i kršenje zakona predstavlja osnov poslovanja.

Naravno, u potpunosti je legitiman interes investitora poput MIRAX grupe, Bepler & Jacobsona i ostalih „strateških” partnera domaće vlasti, da ostvare što veći profit po svaku cijenu, ali je osnovna i primarna dužnost državnih institucija da pronađu balans između ekonomskog razvoja i profitnih interesa sa jedne strane i onoga što je javni interes, sa druge. Koliko su državne institucije uspjele u tome, može se uvjeriti svako ko je, npr. makar jednom posjetio Budvu i vidio kako izgleda metropola „divlje gradnje”.

Iako procesuiranje investitora predstavlja pozitivan korak u odnosu na ono što smo do sada imali, prava borba protiv nelegalne gradnje će početi tek kada prvenstveno budu odgovarali oni pojedinici u državnim institucijama koji su dozvolili takvo ponašanje. Bez toga, državne institucije će raditi samo na otklanjanju posljedica nelegalne gradnje, ali ne i njenih uzroka koji velikim dijelom leže u činjenici da nijedan javni funkcionera do sada nije bio, ne uhapšen, već ni smijenjen sa svoje pozicije zbog odgovornosti za stanje u kakvom se nalazi prostor Crne Gore.

MANS je za proteklih nekoliko godina podnio nebrojeno krivičnoh prijava protiv javnih funkcionera upravo u oblasti urbanizma, a gotovo da nema građevinskog inspektora na republičkom nivou koji nije do sada bio predmet naše krivične prijave. Nažalost, ovi predmeti još uvijek skupljaju prašinu u tužilaštvu, čekajući neko bolje vrijeme i nekog tužioca koji će imati dovoljno hrabrosti da ih pokrene.

Pored tužilaštva, uloga crnogorske Uprave policije će takođe biti presudna za uspješnost borbe protiv nelegalne gradnje, jer se radi o instituciji koja nesumnjivo ima i ljudskih i tehničkih kapaciteta da efikasno i, što je posebno važno kod nelegalne gradnje, na vrijeme otkrije i procesuira počinioce ovog krivičnog djela.

Nadamo se da će „naprasno probuđena” pravna država, barem u oblasti urbanizma, imati snage da istraje u borbi protiv nelegalne gradnje i da ćemo uskoro vidjeti i procesuiranje krivičnih prijava protiv visokih državnih funkcionera koji su i omogućili investitorima da se ponašaju na nezakonit način.

Dejan Milovac, koordinator
Prostorno planiranje i izgradnja objekata

1 Comment

  1. Postovani,
    prvo bih Vas pozdravio i hvalio bih Vas u smislu da ako je neka institucija da joj se moze vjerovati,onda je to MANS u C.Gori.
    Kada se radi o “Valdanos”-u cini mi se da nije problem u odabiru povoljnog ino partnera,nego, zar to nije obicna otimacina od strane one drzave, a i ove nazovimo “demokratske”. Kako danas poslije svega pricati o “valorizaciji” a nije se ni pristupilo restituciji u ovom slucaju.Zar ne bi trebalo prvo restitucija a onda ostalo…pa sta god ako je to opsti interes.
    Moze li se govoriti o “pravicnoj naknadi” u sistemu kao sto je komunizam?