Transparency International poziva na istragu izbornih neregularnosti i pritisaka na posmatrače izbora u Crnoj Gori

0

transparency-internationalTransparency International poziva na istragu izbornih neregularnosti i pritisaka na posmatrače izbora u Crnoj Gori >>>

Transparency International, globalni antikorupcijska organizacija, poziva Vladu Crne Gore i kancelariju Odjeljenja za ljudska prava (ODIHR) i Parlamentarnu skupštinu OEBSa (OSCE PA) da istraže nepravilnosti u vezi sa nedavnim lokalnim izborima u Crnoj Gori, ali i pritiske na posmatrače iz civilnog sektora.

“Demokratski izbori bi trebalo da se sprovoide uz punu transparentnost i mogućnost da predstavnici civilnog društva bez ometanja prate sve faze izbornog procesa. To se nije desilo u Crnoj Gori. Sve primjećene i dokumentovane nepravilnosti se moraju na odgovarajući način istražiti od strane nadležnih institucija”, rekao je Mikloš Maršal, zamjenik dorektora Transparency International-a.

Preko 500 posmatrača je sarađivalo sa NVO MANS, partnerskom organizacijom Transparency International-a, na praćenju lokalnih izbora koji su održani 25. maja. Posmatrači su zabilježili preko 800 nepravilnsoti, uključujući vođenje nezakonite evidnecije izašlih birača, kršenje tajnosti glasanja, zloupotrebe procedure glasanja pismom i slučajeve da su neka lica više puta glasala.

Većina posmatrača je bila predmet maltretiranja i pritisaka.

Uprkos činjenici da su nepravilnosti bile prijavljene nadležnim institucijama u roku koji je propisan zakonskom regulativom, svi slučajevi su odbijeni. “Ovakvo postupanje nije u skladu sa demokratskim vrijednostima i predstavljaju ozbljnu sijenku na putu Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji”, rekao je Maršal

Kontakt za odnose sa medijima:
Chris Sanders
Mediji i odnosi sa javnošću
press@transparency.org
+49 30 3438 20 666

Komentari su isključeni.