Tužba protiv Uprave policije i države Crne Gore

0

Aktivisti MANS-a podnijeće tužbu protiv Uprave policije i države Crne Gore radi naknade nematerijalne štete zbog povrede prava ličnosti, odnosno što je nezakonito pristupala podacima sa internet komunikacije MANS-a.

Podsjetimo, Savjet za građansku kontrolu rada policije utvrdio je da je UP povrijedila prava izvršnoj direktorici MANS Vanji Ćalović kada je pozvala radi navodnog prikupljanja obavještenja u vezi postavljanja video snimka svadbe Safeta Kalića na internet sajt You tube.

Prilikom saslušanja Vanje Ćalović u julu ove godine službenici policije potvrdili su da imaju podatke o internet komunikaciji sa adrese NVO MANS i da je isključivi predmet njihovog interesovanja bio podatak, ko je sa te adrese postavio snimak Kalićeve svadbe na You tube.

S toga je nesporno da su službenici policije neovlašćeno i samoinicijativno kršili pravo na privatnost Vanje Ćalović i aktivista MANS-a, koje je zaštićeno Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i Ustavom Crne Gore.

Osim toga, policija je povrijedila i čast i ugled aktivista MANS-a, jer su oni javnosti predstavljeni kao lica prema kojima se primjenjuju specijalne istražne mjere, koje se inače koriste prema licima osumnjičenim za krivična djela organizovanog kriminala. Takođe te mjere, koje je policija koristila i pomoću kojih je došla do podataka o internet komunikaciji MANS-a, mogu se narediti i prema licima koja kriminalcima prenose poruke ili im omogućavaju korišćenje njihovih sredstava komunikacije.

Dakle, čast i ugled Vanje Ćalović i aktivista MANS povrijedjena je i time što je Uprava policije njih predstavila kao lica koja su povezana sa organizovanim kriminalom.

Umjesto da vrhovno državno tužilaštvo pokrene istragu o povezanosti visokih funkcionera bezbjednosnih službi sa pripadnicima organizovanog kriminala, koji se jasno vide na snimku, osnovni tužilac u Bijelom Polju je od tamnošnje policije u avgustu 2010.zatražio prikupljanje obavještenja u vezi njegovog postavljanja na internet.

Tek godinu dana nakon tog zahtjeva, inspektori za krvne delikte Područne jedinice Podgorica, koji između ostalog istražuju krivična djela ubistva, pozvali su Vanju Ćalović na razgovor.

Uprava policije je zatim u saopštenju, koje je izdato nakon uzimanja izjave od direktorice MANS-a, lažno navela da je to radila po zahtjevu osnovnog državnog tužioca u Bijelom Polju iako se u tom dokumentu nigdje ne navodi da treba saslušati Ćalovićevu ili nekog iz MANS-a na bilo koje okolnosti.

To znači da je policija godinu dana nakon zahtjeva po kome treba hitno postupati, sama protumačila da treba da pristupi internet komunikaciji MANS a potom i sasluša njegovu direktoricu.

Zakon ne daje policiji tako široka ovlašćenja, koja samo treba da sprovede radnje koje joj je zatražio tužilac i da traži odobrenje za nove, koje moraju biti detaljno navedene – što u ovom postupanju nikako nije bio slučaj.

Nedopustivo je dozvoliti policiji da samovoljno i bez ikakve kontrole primjenjuje mjere kojima krši osnovna ljudska prava, kako su to očigledno uradili u slučaju Vanje Čalović i MANS-a. Zato će aktivisti MANS-a satisfakciju za povredu prava ličnosti tražiti u sudskom postupku, ali će insisitirati i na utvrđivanju odgovornosti direktora policije po čijem nalogu je policija postupala i koji je nezakonit rad pokušavao da opravda lažnim navodima da tako radi po nalogu tužioca.

MANS

Komentari su isključeni.