U postupku odabira napovoljnijeg ponuđača, grubo prekršen Zakon o javnim nabavkama

0

MANS je danas Direkciji za javne nabavke dostavio prijavu protiv Vlade Crne Gore i Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine zbog sumnje da je u postupku odabira najpovoljnijeg ponuđača za izradu plana za Bjelasicu i Komove, grubo prekršen Zakon o javnim nabavkama.

Predlog plana za Bjelasicu i Komove koji je trenutno u skupštinskoj proceduri i čije se usvajanje očekuje u toku ove sedmice je kreiran uz ekstreman konflikt interesa kako naručioca posla, tako i planerske kuće i vlasnika zemljišta koje se nalazi u zahvatu planskog dokumenta.

Naime, još krajem 2008. godine sklopljen je ugovor između Ministarstva za ekonomski razvoj (koje je tada imalo prostorno planiranju u svom resoru) i Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje koji je na tenderu predstavljao konzorcijum planerskih kuća.

Prema podacima Centralne depozitarne agencije, većinski paket akcija Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje (RZUP) pojeduje Aco Đukanović, brat Predsjednika Vlade Crne Gore, Mila Đukanovića.

Imajući u vidu da se braća Đukanović nalaze sa obije strane postupka javne nabavke, odnosno naručioca i ponuđača, smatramo da je postojao osnov za izjašnjavanje svih učesnika u postupku u skladu sa članom 14. Zakona o javnim nabavkama, koji tretira postojanje konflikta interesa.

Pored toga, uvidom u granice zahvata plana koji obrađuje RZUP, utvrdili smo da Aco Đukanović posjeduje značajnu površinu zemljišta koje se nalazi u zahvatu planskog dokumenta, tačnije 275.414 m2. Pored Aca Đukanovića, u zahvatu plana zemljište posjeduje i njegov rođeni sestrić Edin Kolarević i u iznosu od 45.820 m2 .

Pored njih dvojice, zemljište u zahvatu spornog plana posjeduje i kompanija „SKI Resort – Kolašin 1450“ u čijem bordu direktora sjedi Dragan Bećirović iz Kolašina, takođe blizak prijatelj porodice Đukanović, posjeduje oko 147.000 m2 na Jezerinama kraj Kolašina. Naime Dragan Bećirović je i u odboru direktora budvanske kompanije „Beppler & Jacobson Montenegro“ koju je osnovala istoimena londonska kompanija čiji pravni zastupnik je svojevremeno bila Ana Kolarević, sestra Premijera Đukanovića i majka Edina Kolarevića koji takođe posjeduje zemljište u okviru plana.

Naravno, i u ovom slučaju je bilo prostora da se ponuđač, odnosno RZUP odredi prema konfliktu interesa u smislu člana 14. Zakona o javnim nabavkama, ali se to, svjedoci smo, nije desilo.

U članu 14. Zakona o javnim nabavkama se između ostalog jasno propisuje obaveza naručioca da “u slučaju da zahtjevi ili ponude, koje je naručilac primio u toku postupka javne nabavke, prouzrokuju ili mogu prouzrokovati bilo kakav sukob interesa, naručilac je dužan preduzeti mjere kojima se otklanja takav sukob interesa“. Svjedoci smo da se ni to nije desilo, već da je RZUP nesmetano dobio posao uprkos veoma jasnom konfliktu interesa. Ugovor sa RZUP-om je ispred tadašnjeg Ministarstva za ekonomski razvoj potpisao Ministasr Branimir Gvozdenović.

Ministar Gvozdenović je naime bio i sam u posebnom konfliktu interesa jer je u momentu potpisivanja ugovora, i njegov bliski rođak – pašenog Ljubiša Šestović bio vlasnik nekoliko parcela u zahvatu plana, tačnije nešto preko 83.000 m2. Naime, Šestović je u posjed parcela došao 29. jula 2008. godine, tačno dva mjeseca nakon što je Vlada donijela odluku o pristupanju izradi planske dokumentacije za Bjelasicu Komove, a tri mjeseca prije nego što je posao na tenderu dobio RZUP. I ovdje postoji sumnja da je naručilac imao interes da se određena rješenja ugrade u predlog plana o čemu je takođe trebalo informisati sve strane u postupku javne nabavke. Međutim ni to se nije desilo. Posebno je zanimljivo da je Šestović predmetno zemljište prodao trećem licu u martu ove godine za upola manju cijenu od one po kojoj ga je platio, što upućuje na sumnju da se radi samo o formalnoj promjeni vlasništva.

Imajući u vidu sve navedeno, postoji sumnja da je postupak izrade plana za Bjelasicu Komove bio opterećen brojnim kršenjima zakona i teškim konfliktom interesa pa je MANS u prijavi dostavljenoj Direkciji zatražio da u skladu sa svojim ovlašćenjima o kršenju Zakona o javnim nabavkama obavijesti Državnu revizorsku instituciju i nadležnog državnog tužioca.

Takođe očekujemo i da će nakon ovih informacija Skupština Crne Gore odložiti izjašnjenje o spornom planu, barem dok se ne utvrde sve relevantne činjenice i otkloni sumnja u zakonitost postupka njegove izrade.

Dejan Milovac
Direktor programa za urbanizam

Komentari su isključeni.