Umjesto konkretnih činjenica, bivši ministar urbanizma priča o “vrhunskim rezultatima”

0

Umjesto konkretnih činjenica i objašnjenja o svom postupanju u slučaju Zavala, bivši ministar urbanizma, Branimir Gvozdenović nas je još jednom obradovao podacima o “vrhunskim rezultatima” koje je njegovo ministarstvo postiglo dok je on bio na njegovom čelu.

Nakon dva mandata, bivši ministar je ponosan jer imamo “sistemske postavke za eliminisanje bespravne gradnje”. Prevedeno na običan, od ministrove demagogije oslobođen jezik, to znači da imamo zakone i propise koje niko ne sprovodi. Ipak zanimljivo je od Gvozdenovića čuti da sada imamo postavke, a nekada smo imali pobjede u borbi protiv negalne gradnje.

Svjetski standardi na koje se Gvozdenović neštedemice poziva, svakako ne uključuju praksu da prvo godinu dana gledate kako se nešto nelegalno gradi, a onda mu izdate građevinsku dozvolu kao što je on učinio, i to ne samo u slučaju Zavale.

Nema sumnje da je bivši ministar ponosan na odrađeno, kao što su vjerovatno domaći i inostrani građevinski tajkuni ponosni na njega i zahvalni za hiljade kvadrata koje je svojim potpisom legalizovao.

Ipak, i pored činjenice da će ostati upamćen kao ministar od 100.000 nelegalnih objekata, Gvozdenoviću i dalje nije jasno zbog čega treba da odgovara pred nadležnim organima ove države. Bivšem ministru takođe nije jasno ni da za svoje postupke treba da odgovara ne samo pred nadležnim organima, već i pred crnogorskom javnošću koja ima pravo da zna šta je ministar Gvozdenović radio u slučaju Zavala.

MANS nema ambiciju da zamijeni bilo koji državni organ kako to prikazuje Gvozdenović, ali na njegovu žalost ima ambiciju da se i dalje bavi problemom nelegalne gradnje u Crnoj Gori.

Zato MANS ovim putem još jednom poziva bivšeg ministra da bude hrabar i saopšti javnosti kako i zašto je 16. decembra 2008. godine izdao građevinsku dozvolu za Zavalu, godinu dana nakon početka gradnje, te kako je dao saglasnost na plan kojim ništa nije planirano, već samo verifikovana divlja gradnja na Zavali. Posebno bi bilo dobro čuti od Gvozdenovića gdje u svijetu postoji slična praksa.

Pozivamo bivšeg ministra da saopšti javnosti da li je upoznat sa činjenicom da se na Zavali nalaze stanovi za tržište a ne turistički kapaciteti kako predviđa plan višeg reda, kao i da saopšti koje je to konkretne korake preduzelo njegovo ministarstvo kako bi zaustavilo nelegalnu gradnju.

Pozivamo Gvozdenovića da nam pokaže zakon ili propis koji dozvoljava da se legalizacija vrši kroz izdavanje dozvole za rekonstrukciju – nadgradnju, kao što je ona koju je on potpisao za nelegalnu sedmospratnicu u Baru.

Imajući u vidu da je u toku nastanka i razvijanja pomenutih afera Gvozdenović bio prvi čovjek urbanizma u državi, neozbiljno bi bilo misliti da sa te pozicije nije mogao imati ogroman uticaj na ključne aktere. U pravno uređenim državama bilo bi prirodno da je taj uticaj išao u pravcu hitne akcije na procesuiranju svih onih koji su kršili zakon. Nažalost, u Crnoj Gori to izgleda nije bio slučaj.

Zato potpuno razumijemo nervozu bivšeg ministra i potrebu da se demagogijom pokrije nedostatak argumentacije, ali ipak apelujemo na njega da i on shvati potrebu javnosti da zna zašto slučaj Zavala nije spiječen i ko je omogućio da se nesmetano nelegalno gradi skoro godinu dana.

Dejan Milovac
Direktor programa za razvoj

Komentari su isključeni.