Unapređenje parlamentarnog nadzora i odgovornosti u Crnoj Gori

0

MANS danas počinje sa sprovođenjem dvogodišnjeg projekta „Unapređenje parlamentarnog nadzora i odgovornosti u Crnoj Gori“, koji podržava Demokratski fond Ujedinjenih nacija (UNDEF). Ovim projektom je predviđeno praćenje zakonodavnih i kontrolnih aktivnosti Skupštine Crne Gore i njenih poslanika, kao i unapređenje komunikacije sa građanima.

MANS će pratiti sjednice Skupštine i njenih radnih tijela, analizirati podatke i redovno informisati javnost o aktivnostima Parlamenta kako bi obezbijedili veću transparentnost rada te institucije. Ovo je posebno značajno u trenutku kada opozicija bojkotuje Parlament, pa se važni, sistemski zakoni mijenjaju bez znanja javnosti, a derogira se ranije uspostavljena praksa radnih tijela.

Pomagaćemo građanima i nevladinim organizacijama da Parlamentu podnose konkretne inicijative, a posebno ćemo se potruditi da uspostavimo nove kanale komunikacije putem kojih bi građani mogli lakše da kontaktiraju njihove predstavnike i ukažu im na probleme.

Pratićemo kako Skupština koristi svoju kontrolnu ulogu i vrši nadzor nad radom izvršne vlasti, a posebno da li se sprovode usvojeni zaključci i preporuke koji su obavezujući za Vladu. Sve informacije o tome ćemo redovno objavljivati kako bi bile dostupne svim poslanicima, ali i građanima.

Aleksandar Mašković
Koordinator Programa za analitiku

Komentari su isključeni.