Uoči izbora ove godine sklopljeno preko 12 hiljada ugovora o zapošljavanju, prednjače obrazovanje i zdravstvo

0

Tokom kampanje za ovogodišnje predsjedničke i parlamentarne izbore, u državnoj upravi je radni angažman pronašlo blizu 6300 lica, a ukupan broj ugovora koji je zaključen do 1. juna je prešao 12 hiljada, pokazuju podaci koje su državne institucije dostavile Agenciji za sprječavanje korupcije (ASK).

Zvanični podaci o zapošljavanju tokom izbornih kampanja koje je analizirao MANS pokazuju da je više od polovine ugovora sklopljeno na određeno vrijeme, blizu 30% se odnosni na ugovore o djelu, 8% na ugovore o dopunskom radu, dok ostatak otpada na ostale vrste ugovora o radnom angažovanju.

Od svih zaključenih ugovora, 45% njih se odnosio na angažovanje lica u trajanju od mjesec dana, na period od dva do šest mjeseci je sklopljeno tek 5% ugovora, na neodređeno oko 4% dok se 44% ugovora odnose na konkretnu aktivnost, bez definisanog vremena trajanja.

Više od polovine zaključenih ugovora se odnose na angažovanje lica u oblasti obrazovanja, pa je tako 3250 lica od početka kampanje zasnovalo neku vrstu radnog odnosa u obrazovnim institucijama. Pojedinačno najviše ugovora je zaključila predškolska ustanova “Đina Vrbica”, čak 217. U sektoru obrazovanja se tokom izborne kampanje najčešće zapošljavalo ugovorima na određeno (49% od svih ugovora) i to na period od mjesec dana (43% od svih ugovora).

Na drugom mjestu po broju zaključenih ugovora je sektor zdravstva gdje je zaposljenje tokom izborne kampanje našlo 1076 lica, kroz zaključivanje  1477 ugovora. Pojedinačno je najviše zaposlio Klinički centar Crne Gore i to 280 lica. Za period od početka izbornih kampanja ove godine Klinički centar je zaključio 318 ugovora i to uglavnom na određeno. Osim Kliničkog centra, veliki broj ugovora su zaključili o Opšta bolnica Kotor (141) i Opšta bolnica Bijelo polje (128).

Kada su u pitanju opštine koje su ASK-u dostavljale podatke o zapošljavanju tokom izbornih kampanja, zaposlenje je našlo 668 lica, kroz zaključivanje 873 ugovora. Po broju angažovanih i zaključenih ugovora prednjače JU “Narodna biblioteka Budve” koja je zaposlila 46 lica kroz 57 ugovora, zatim Služba zaštite i spašavanja Nikšić sa 45 ugovora, Opština Nikšić sa 44 ugovora i Nikšićko pozorište sa 39.

U različitim državnim upravama je kroz 509 ugovora od početka godine zapošljeno 433 lica, a najveći broj ugovora su sklopili Monstat (144) i Uprava za šume (103), slijede Uprava za inspekcijske poslove (92) i Uprava za izvršenje krivičnih sankcija (59)

sektoru kulture je od početka izbornih kampanja ove godine radni angažman pronašlo 291 lice kroz zaključivanje 477 ugovora. Najveći broj zaključenih ugovora je imao Muzički centar Crne Gore (209 ugovora), zatim Herceg fest (124) i Crnogorsko narodno pozorište (64).

Kada su u pitanju ministarstva, od početka kampanje sklopljena su ukupno 264 ugovora, putem kojih je angažovano 235 lica. Najveći broj ugovora je sklopilo Ministarstvo odbrane (47 ugovora), zatim Ministarstvo javne uprave (43), te Ministarstvo evropskih poslova (24).

Iako Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja nameće ograničenja u zapošljavanju tokom izborne kampanje, zvanični podaci pokazuju da se nije odmaklo od prakse koju je uspostavila bivša vlast, te da i dalje postoji prostor za sumnju da se zapošljvanje u zamjenu za glas i dalje koristi kao mehanizam pritiska na birače.

Ovoliki broj zaključenih ugovora o zapošljavanju u samo nekoliko mjeseci izbornih kampanja za predsjedničke i parlamentarne izbore svjedoči o potpunom odsustvu bilo kakve meritokratije, ali i kapaciteta nadležnih institucija da ograniče samovolju partija izvršne vlasti u namjeri da se zloupotrijebe državnih resursi.

Kompletni podaci o zapošljavanju u državnoj upravi tokom kampanje za predsjedničke i parlamentarne izbore su dostupni na: https://www.cistakampanja.me/predizborno-zaposljavanje-podaci-ask-a/

MANS

Komentari su isključeni.