Uredba o gorivu je neustavna, Đukanovićevo objašnjenje sramno

0

Vlada-privremeno-odgodila-povecanje-trosarina-no-gorivo-ipak-poskupljujeDonošenjem uredbe kojom se propisuje posebna naknada za gorivo, Vlada Crne Gore je prekoračila svoja ustavna ovlašćenja i uvela dažbine koje nisu propisane niti jednim zakonom zbog čega će MANS početkom sedmice Ustavnom sudu podnijeti inicijativu za ocjenu ustavnosti sporne vladine uredbe.

Naime, u članu 142. Ustav Crne Gore propisuje da se “porezi i druge dažbine mogu uvoditi samo zakonom”, a kako naknada za izgradnju autoputa i reprezentativni sport predstavlja javni prihod, odnosno prihod budžeta, jasno je da se ona mogla uvesti jedino donošenjem posebnog zakona koji bi morao biti verifikovan u Skupštini Crne Gore.

Umjesto toga, obaveza plaćanja ove naknade je donijeta jednostranom uredbom Vlade Crne Gore kako bi se što je više moguće limitirala javna diskusija po ovom pitanju i u potpunosti izbjegla provjera opravdanosti takve odluke u crnogorskom parlamentu.

Pored toga, ovom spornom vladinom uredbom je propisano da ona stupa na snagu danom objavljivanja, što je suprotno ustavnom principu da zakon, drugi propis i opšti akt stupa na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja, a da izuzetno kada za to postoje razlozi utvrđeni u postupku donošenja, zakon i drugi propis može stupiti na snagu najranije danom objavljivanja. Kako takvi razlozi nisu iznijeti u postupku donošenja ovog akta, niti bi se mogli navesti razlozi za ovo neustavno uvođenje dažbina po ubrzanom postupku, proizilazi da je Vlada donoseći spornu uredbu prekršila i navedeni ustavni princip.

Ovakav način donošenja odluka koje direktno zadiru u kvalitet života građana Crne Gore je postao uobičajen za Vladu Mila Đukanovića i predstavlja nastavak politike prebacivanja kompletnog tereta loših ekonomskih odluka na građane, uz odustvo bilo kakve lične odgovornosti za stanje u kojem se crnogorska ekonomija danas nalazi.

Uvođenje novih nameta za građane dok se istovremeno “strateškim investitorima” i domaćim tajkunima opraštaju na desetine miliona poreza, još jedan je dokaz koliko je Vlada Mila Đukanovića posvećena javnom interesu i dobrobiti građana Crne Gore.

Jedino objašnjenje koje je javnost dobila povodom uvođenja ove naknade je došlo od premijera Đukanovića lično koji je rekao da gorivo u crnogorskim uslovima predstavlja pokazatelj “višeg kvaliteta života” i da u skladu sa time treba biti oporezovano kao luksuz.

Objašnjenje Đukanovića je i više nego sramno i vrijeđa inteligenciju svakog građanina Crne Gore koji je u posljednih 25 godina bio svjedok rapidnog bogaćenja crnogorskog Premijera, bogaćenja njegove porodice, kumova i čitave plejade domaćih i stranih tajkuna i kriminalaca čiji poslovi su uništili ekonomsku supstancu zemlje.

U državi koja je kandidat za članstvo u EU, Đukanović objašnjava kako je gorivo za obične građane luksuz, dok istovremeno ti isti građani iz poreza finansiraju sve bahatije ponašanje samog vrha državne administracije. Po njemu, vožnja automobilom je za građane Crne Gore luksuz, ali i pored toga gradimo četrdesetak kilometara autoputa za blizu milijardu dolara.

Za Đukanovića nisu luksuz skupi automobili, jahte i tajni računi u švajcarskim bankama, vile i stanovi na egzotičnim destinacijama, kao ni milioni eura koji se godišnje prosipaju iz budžeta na lične privilegije svite njegovih poslušnika i katastrofalne ekonomske odluke.

Iskrivljenu sliku Crne Gore kao regionalnog ekonomskog giganta, prvaka u EU integracijama i neprekosnovenog šampiona demokratije i poštovanja ljudskih prava koju Đukanović bijedno pokušava da nametne kao jedinu pravu, danas može demantovati svaki građanin Crne Gore.

Tu sliku demantuje i najnovija uredba o gorivu koja još jednom potvrđuje da živimo u neslobodnom društvu u kojem je dobrobit građana podređena volji jednog čovjeka i interesnih grupa koje ga okružuju, zemlja u kojoj je gorivo luksuz, a život i ljudska prava, potrošna roba.

Konačno, MANS je u inicijativi koju smo dostavili Ustavnom sudu zatražio da ta institucija, u skladu sa Zakonom o Ustavnom sudu, do donošenja odluke izda naredbu o obustavi izvršenja sporne uredbe jer bi u supotovnom mogle nastupiti štetne posljedice za građane kroz povećanje cijena svih drugih proizvoda i usluga čija proizvodnja i distribucija zavise od cijene goriva.

Dejan Milovac
Direktor Istraživačkog centra
MANS

Komentari su isključeni.