Valdanos

0

valdanosOva studija slučaja pokazuje da efektna javna kampanja civilnog sektora može obezbijediti da se proces privatizacije sprovodi zakonito i transparentno, uprkos nedostatku političke volje pojedinaca koji donose odluke o prodaji crnogorske privrede.

Studija ukazuje na niz propusta koji su napravljeni u tenderskom postupku za dugoročni zakup preko 3,5 miliona kvadratnih metara zemljišta u uvali Valdanos, kao i na netransparentnost postupka i nespremnost Vlade da omogući pristup informacijama.

Dokumentacija koja predstavlja sastavni dio ove studije potvrñuju da je Vlada dvije godine vodila pregovore sa kompanijom koja nije ispunila tenderske uslove. Kada je na tu činjenicu ukazao MANS, čelnici Vlade su stali u odbranu takvog posla, tvrdeći da je sve urañeno u skladu sa zakonom.

Ipak, nakon kampanje koju je sproveo MANS, vladin Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je bio prinuñen da poništi tender za Valdanos.

Studiju slučaja možete pogledati ovdje (PDF)

Komentari su isključeni.