Reagovanje na saopštenje Ministarstva unutrašnjih poslova

0

MANSMUP nastavlja da se služi teškim manipulacijama i pokušava da pobjegne od odgovornosti za potpuno nezakonito vođenje baza ličnih podataka građana Crne Gore.

Naime, većina baza podataka, koje čine Centralni registar stanovništva, nalaze se u posjedu Ministarstva unutrašnjih poslova, a ni jedna od tih baza podataka nije registrovana kod Agencije, što se može potvrditi prostim uvidom u registar Agencije koji je dostupan na njenom sajtu. Između ostalih, radi se o evidencijama državljanstva, prebivališta i boravišta. Upravo ti registri, koji su i posebne evidencije ali i dio Centralnog registra stanovništva, predstavljaju najveću količinu ličnih podataka u Crnoj Gori koja se potencijalno može zloupotrijebiti.

Upravo je MUP taj koji vrši nadzor nad primjenom Zakona o centralnom registru stanovništva, što je prepoznato samim Zakonom, pa nisu tačne tvrdnje da MUP nema nadležnosti za Centralni registar stanovništva, iako taj registar formalno vodi Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije.

Štaviše, MUP nije osigurao ni da Uprava policije, koja posluje u njegovom sastavu, reigstruje svoje baze podataka kod Agencije, što takođe ostavlja ogroman prostor za zloupotrebu ličnih podataka, čak i onih do kojih policija dolazi u neposrednom kontaktu sa građanima, ali i kroz korišenje prisluškivanja, praćenja i drugih metoda iz domena mjera tajnog nadzora. Iz tog razloga, pozivamo MUP da prestane sa medijskim manipulacijama i da se postara da se sve baze podataka koje ta institucija posjeduje, i za čiji je nadzor zadužena, registruju kod Agencije, kako bi se smanjila potencijalna zloupotreba ličnih podataka.

Upravo ova praksa pokazuje da je u Crnoj Gori zaštita ličnih podataka samo paravan za prikrivanje korupcije i organizovanog kriminala, i da se koristi jedino kako bi se prikrili podaci koji mogu ukazati na ove pojave, kao što je brisanje matičnih brojeva iz registara Poreske uprave i Katastra. Sa druge strane, ogromna količina ličnih podataka koja se zaista može sloupotrijebiti, kao što je ova u posjedu MUP-a i Policije, ostaje van domašaja Agencije, i očigledno ne zanima ni jednu od institucija sistema.

MANS

Komentari su isključeni.