Tužilaštvu dostavljeni novi snimci devastacije Tare

0

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) dopunila je danas krivičnu prijavu zbog devastacije rijeke Tare, a koju je Specijalnom državnom tužiocu podnijela protiv odgovornih u ministarstvima saobraćaja i održivog razvoja i turizma, ekološke i inspekcije za vode, članova komisije za nadzor radova na autoputu i kineske kompanije CRBC.

Tužilaštvu su, kao dopuna prijave, dostavljeni novi snimci koji se tiču deponija u koritu Tare i izlivanja otpadnih voda u rijeku.

Krivičnu prijavu je MANS, u saradnji sa šest ekoloških NVO, podnio krajem oktobra zbog osnovane sumnje u zloupotrebu službenog položaja, nesavjesnog vršenja službene dužnosti nadzora, te izazivanja zagađenja životne sredine, što je u konačnom rezultiralo devastacijom rijeke Tare, a što se vidi na prvim snimcima koje je objavio MANS 23. oktobra.

Snimci su pokazali su da je korito rijeke Tare na dionici nešto dužoj od 5km, u dijelu između Mateševa i Jabuke neprepoznatljivo i degradirano, sa izmještenim rječnim koritom, promijenjene strukture dna i obale sa desetkovanim biodiverzitetom i pejzažom.

Novi snimci od 6. novembra pokazali su da je na obje obale Tare deponovano na stotine kubika otpadnog materijala sa obližnjih gradilišta, dok je na lokaciji pored kampa Jabuka formirana cijela planina zemlje i šljunka. I to je urađeno mimo propisa. Ministarstvo održivog razvoja kineskoj kompaniji CRBC omogućilo je da izbjegne otvaranje dvije ranije predviđene deponije i da se velike količine iskopanog materijala na trasi autoputa deponuje u samo korito i na obale rijeke Tare.

Na snimcima koje je MANS uradio 8. novembra vidi se da kompanija CRBC otpadne vode ispušta direktno u potok i dalje neprečišćene u rijeku Taru. Da su nadležna državne institucije znale da se Tara zagađuje otpadnim vodama sa gradilišta potvrđuju i zvanični nalazi Instituta za javno zdravlje i Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Tokom ove i prošle godine ispitivanja kvaliteta voda na ovom dijelu gradilišta autoputa pokazala su da je čak u 26 slučajeva uzorak vode bio neispravan.

Podsjećamo da je prošlo skoro mjesec od podnošenja krivične prijave, a Tužilaštvo se ne oglašava. Pozivamo Tužilaštvo da saopšti šta je do sada uradilo u vezi sa krivičnom prijavom, jer se radovi na autoputu nastavljaju, a samim tim i devastacija rijeke Tare.

Novi dokazi koje ovim putem dostavlja MANS upućuju na zaključak da su državni organi još prije godinu dana imali informaciju da se obale I korito rijeke Tare devastiraju, te da kineska kompanija ispušta otpadne vode u Taru. Ovo je potvrdio i sam ministar održivog razvoja, Pavle Radulović, kada je suočen sa snimcima koje je napravio MANS, ipak priznao da postoje “određeni” problem na gradilištima u blizini rijeke Tare.

MANS očekuje da nadležni organi, u prvom redu državno tužilaštvo utvrdi odgovornost za devastaciju Tare kako bi što prije počelo saniranje postojećeg stanja i kako bi se spriječila dalja devastacija na ovoj i drugim lokacijama na kojima se gradi autoput.

Dejan Milovac
Direktor Istraživačkog centra
MANS

Komentari su isključeni.