Više od pola miliona eura za socijalu u izbornoj godini

0

Namjera Vlada Crne Gore da u izbornoj godini iz budžetske rezerve na socijalna davanja potroši više od pola miliona eura, nastavak je najgore prakse svih dosadašnjih DPS vlada kada se ovaj novac dijelio iza zatvorenih vrata i bez jasnih kriterijuma.

Vlada je na jučerašnjoj sjednici razmatrala predlog Generalnog sekretarijata da se postojeća odluka o isplatama socijale pomoći iz budžetske rezerve za 2022. godinu poveća za dodatnih 250 hiljada eura, čime bi za izbornu godinu bilo opredijeljeno ukupno 550 hiljada eura.

Od te sume, 400 hiljada eura bi raspoređivala Komisija za raspodjelu sredstava budžetske rezerve, 100 hiljada bi dijelila Komisija za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, dok bi o preostalih 50 hiljada odlučivao Uži kabinet Vlade Crne Gore.

Predlog Generalnog sekretarijata

MANS je ranije već upozoravao Vladu Crne Gore i Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da je neophodno definisati precizne i transparentne kriterijume za raspodjelu ove pomoći, što se ni nakon godinu dana mandata ove vlade nije desilo. Na taj način, i ovih pola miliona eura će biti podijeljeno na način na koji su to radile prethodne vlade.

Sličnu odluku Vlada je donijela uoči prošlogodišnjih lokalnih izbora u Nikšiću kada je iz budžetske rezerve za ove namjene bilo opredjeljeno 200 hiljada eura. MANS je tada ukazao da se novac za socijalu dijeli po Pravilniku iz 2009. godine koji nije sadržao bilo kakve bliže kriterijume za raspodjelu i omogućavao je brojne zloupotrebe.

Opasnost od zloupotrebe ove pomoći je prepoznao i Nacionalni savjet za borbu protiv korupcije na visokom nivou koji je Vladi Crne Gore još prošle godine uputio preporuku za donošenje odgovarajućih kriterijuma za raspodjelu, što je vlada ignorisala.

Ovo predstavlja poseban problem kada imamo u vidu da je 2022. izborna godina, a svi dosadašnji izbori su pokazali da je upravo isplata socijalne pomoći korišćena kao sredstvo nezakonitog uticaja na najugroženije kategorije stanovništva i njihovu slobodu opredjeljenja prilikom glasanja.

Kako trenutno ne postoji ni minimum uslova za obezbjeđenje elementarne transparentnosti u potrošnji ovih sredstava, svako dalje insisitiranje na ovakvom načinu raspodjele socijalne pomoći će predstavljati jasnu namjeru da se nastavi sa besprizornom izbornom manipulacijom radi sticanja političke prednosti na terenu i direktne zloupotrebe državnih fonda u političke svrhe.

Zbog toga je potrebno donijeti jasne i transparetne kriterijume da raspodljelu sredstava iz budžetske rezerve koja će zavisiti od stvarnih potreba građana, a ne služiti za najprizemniju manipulaciju onima kojima je socijalna pomoć zaista potrebna.

MANS

Komentari su isključeni.