Vlada iz budžeta pokriva nabavke NKTa bez tendera

0

Milutin Simović, šef NKTa

Vlada Crne Gore je na sjednici od 23. jula usvojila informaciju kojom zadužuje Ministarstvo finansija da iz tekuće budžetske rezerve, podgoričkoj kompaniji „Inpek“ isplati 13 i po hiljada eura za hljeb koji je ova kompanija podijelila građanima podgoričke gradske opštine Tuzi dok su tokom marta i aprila ove godine bili u karantinu.

Informacija sa sjednice Vlade CG

Taj iznos je samo su dio novca koji će Vlada potrošiti iz državnog budžeta, bez prethodno sprovedenog tendera, a na osnovu odluka Nacionalnog koordinacionog tijela (NKT), koje ono donosi iza zatvorenih vrata i mimo postupka javnih nabavki.

Naime, premijer Duško Marković je tokom premijerskog sata održanog krajem aprila u Skupštini Crne Gore najavio da će sve ono što je NKT do sada potrošio iz donacija biti pokriveno iz državnog budžeta kako bi se cjelokupna sredstva iz donacija usmjerila na izgradnju nove infektivne klinike.

Prema posljednjim podacima NKT-a, sa žiro-računa na kome se prikupljaju donacije do sada je isplaćeno 1.7 miliona eura, od čega je blizu 600 hiljada utrošeno za nabavku repiratora, više od 200 hiljada na opremanje privremenih bolnica, dok je 315 hiljada preusmjereno Crvenom krstu Crne Gore, a ostatak potrošen na nabavku testova na COVID19, životnih namirnica, te preusmjereno na zahtjev donatora pojedinim javnim zdravstvenim ustanovama.

Osim novca koji je proslijeđen Crvenom krstu, ostatak doniranih sredstava utrošen je u proceduri koja nije bila do kraja otvorena za javnost, bez javnog tendera i samo na osnovu procjene operativnih štabova i samog NKT-a.

Tako je podgorička kompanija “Glosarij” dobila posao vrijedan više od pola miliona eura, kompanija Farmont 170 hiljada eura, a “Voli Trade” preko 100 hiljada eura.

Sav taj novac koji je potrošen mimo tenderske procedure, makar ne one koja je iskomunicirana sa javnošću, biće sada nadoknađen iz državnog budžeta. Sve druge državne institucije su za hitne nabavke raspisivale tendere u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, što nije važilo i za NKT, koji i dalje bez ikakve kontrole raspolaže sa preko sedam miliona eura donacija koje se trenutno nalaze na računu.

Odluke o potrošnji ovih sredstava potpisivao je Milutin Simović kao predsjedavajući tijela, ali za sada nema detaljnijih informacija o tome kako je NKT birao pojedine kompanije.

Odluka NKT-a o nabavci robe

MANS je ranije i u više navrata tražio zapisnike sa sjednica NKT-a, ali ljudi unutar državnog aparata odbijaju da dostave tu dokumentaciju, ili tvrde da je nemaju. Upravo bi zapisnici i prateća dokumentacija pokazali na koji način NKT troši sredstva koja će sada biti nadoknađena iz džepova građana.

Većinu rukovodećeg kadra ovog tijela čine članovi Vlade, koji su istovremeno i visoki funkcioneri vladajuće Demokratske partije socijalista (DPS), a ovakvo trošenje novca uoči predstojećih izbora otvara ogroman prostor za manipulacije.

Dejan Milovac
Istraživački centar
MANS

Crveni krst jedini sproveo postupak javne nabavke

Da je postupak javnih nabavki ipak bilo moguće sprovesti u situaciji epidemije virusa korona pokazuje i primjer Crvenog krsta koji je za sredstva koja su dobili kao donaciju NKT-a utrošili nakon sprovedenog tendera. O tim postupcima, za razliku od NKTa postoji dostupna dokumentacija koju je ova insitucija dostavila MANS-u na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Od 315 hiljada eura koliko je Crveni krst dobio od NKT-a, najveći dio, preko 230 hiljada eura je otišao kompaniji “Voli Trade”

Komentari su isključeni.