Vlada neustavno tajkunima oprašta kamate na dugove

0

MANS je danas podnio inicijativu Ustavnom sudu za obaranje Zakona o otpisu kamate na poreske i carinske obaveze, kojim se Vlada u korist tajkuna i privilegovanih kompanija odriče desetina miliona eura budžetskih prihoda, dok sa druge strane rupe u državnoj kasi puni uvođenjem brojnih nameta osiromašenim građanima.

Skupština Crne Gore je krajem decembra 2013 . godine usvojila Zakon o otpisu kamata na poreski i carinski dug kojim je bilo propisano da svi poreski dužnici, bez obzira na visinu duga, koji vrate glavnicu poreskog ili carinskog duga do kraja januara 2014. godine, mogu očekivati da će im država otpisati sve kamate na te dugove koje su imali do kraja prošle godine.

Osporeni Zakon je potpuno neustavan, jer se na jednoj strani u privilegovan položaj dovode poreski obveznici koji do kraja 2013. godine nijesu izmirili svoje obaveze, dok se sa druge strane u neravnopravan položaj dovode svi koji uredno plaćaju poreze shodno zakonu, ali i oni od kojih su i porez i kamate prinudno naplaćeni.

Takođe se prikriva očigledna korupcija ovlašćenih u Poreskoj upravi koji nijesu vršili službene dužnosti radi naplate poreza, čime se oslobađaju krivične odgovornosti. Istovremeno se osporenim Zakonom u suštini podstiče kršenje Ustava i neplaćanje poreza, jer obveznici mogu računati na povoljnosti, umjesto na mjere prinudne naplate.

Prema zvaničnim podacima, trenutan ukupan poreski dug iznosi oko 330 miliona eura, dok po osnovu neplaćene carine, državna kasa krajem prošle godine bila uskraćena za preko 38 miliona eura.

Po osnovu kamata na ovako nenaplaćene dažbine, država Crna Gora bi trebala da inkasira blizu 100 miliona eura, što je ujedno i potencijalni gubitak ukoliko poreski dužnici odluče da iskoriste povoljnosti koje za njih nudi ovo najnovije vladino rješenje.

Usvajanjem ovog zakona, Vlada Crne Gore se svjesno odriče zakonitog prihoda od kamata, dok sa druge strane nema problem da budžet puni besmislenim i nezakonitim taksama koje nameću građanima Crne Gore.

Poređenja radi, država je po osnovu različitih kriznih mjera samo u prošloj godini od građana Crne Gore uzela blizu 110 miliona eura, što je više od sume koje se ovim zakonom svjesno odriče, a sve zarad šake tajkuna i privilegovanih kompanija bliskih vladajućoj eliti.

Prema zvaničnim podacima poreskih organa, među najvećim dužnicima se nalaze bliski prijatelji premijera Mila Đukanovića, poput Dragana Brkovića, vlasnika grupacije „Vektra“, Veselina Barovića, koji se vlasnički povezuje sa nizom kompanija, ili Zoranom Ćoćom Bećirovićem, koji gazduje hotelom „Bjanka“ i Ski centrom u Kolašinu i posjeduje vrijedne nekretnije na primorju i sjeveru Crne Gore.

Na listi dužnika nalaze se i kompanije, čiji se vlasnici ili povezana lica dovode u vezu sa organizovanim kriminalom, poput Stanka Subotića Caneta, Brana Mićunovića ili Blaža Dedića, koji se povezuje sa odbjeglim narko bosom Darkom Šarićem.

Zakon o otpisu kamate na poreske i carinske otpise samo je jedna u nizu sramnih Vladinih odluka koje donosi kako bi pomogla propale biznise domaćih tajkuna ili lica povezanih sa organizovanim kapitalom, čime nastavlja sa praksom da upravo građani svojim novcem finansiraju propale poslove tajkuna ili lica povezanih sa kriminalom.

MANS

Komentari su isključeni.