Vladajuća koalicija je danas po ko zna koji put dokazala da je politička volja za borbu protiv korupcije samo prazna priča

0

dpsdpVladajuća koalicija je danas po ko zna koji put dokazala da je politička volja za borbu protiv korupcije koju nemilice retorički ispoljavaju čelnici ovih partija, samo prazna priča koja za sada nema utemeljenja u konkretnim aktivnostima.

Odluka Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu da odbije formiranje novog tijela koje bi se bavilo nadgledanjem borbe protiv korupcije, predstavlja korak unazad u procesu pretvaranja crnogorskog Parlamenta u servis građana i jednog od ključnih aktera u procesu EU integracija Crne Gore.

Iako uspostavljanje ovog Odbora predstavlja jedan od ključnih zadataka koje je usvajanjem Rezolucije o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala Skupština preuzela na sebe, članovi Odbora za politički sistem iz redova DPS-a i SDP-a očigledno nemaju interes da crnogorski Parlament u potpunosti preuzme kontrolnu funkciju nad izvršnom vlašću.

Današnja odluka takođe predstavlja i dokaz da usvajanje Rezolucije u decembru 2007. godine ipak nije rezultat postojanja političke volje kod vladajuće koalicije, već samo sredstvo da se obmane domaća javnost, ali i briselska administracija, bez stvarne namjere da crnogorski Parlament nešto konkretno uradi po pitanju jedne od ključnih prepreka Crne Gore na putu ka Evropskoj Uniji.

Razlozi za neuspostavljanje pomenutog radnog tijela koje su danas iznijeli članovi Odbora za politički sistem iz redova vladajuće koalicije ne korespondiraju sa zdravim razumom, a još manje sa trenutnom situacijom i potrebama društva kada je u pitanju borba protiv korupcije.

skupstinaTvrdnja da je Skupština usvajanjem antikorupcijskog zakonodavstva već dala dovoljan doprinos borbi protiv korupcije, nažalost samo pokazuje percepciju vladajuće koalicije da je Parlament samo i isključivo fabrika zakona, bez stvarne uloge kontrolora izvršne vlasti.

Takođe, ne stoje ni ocjene koje se odnose na navodno preuzimanje ingerencija drugih organa, jer Parlament ima jasno definisane kontrolne mehanizme. To što vladajuća koalicija aktivno opstruira njihovo korišćenje od strane Parlamenta, je posebna priča i ne daje za pravo članovima ovog Odbora da iznose neiformisane stavove i ocjene.

Ipak, zaista je neshvatljivo da u trenutku kada odgovarajući na upitnik, Evropi treba da dokažemo da postoji makar elementarna politička volja za borbu protiv korupcije, vladajuća koalicija se odlučuje da flagrantno prekrši Rezoluciju za koju je i sama glasala i time pokaže da su antikorupcijske reforme koje se sprovode u Crnoj Gori, za sada samo kozmetičke prirode.

S tim u vezi, nakon ovakve odluke Odbora za politički sistem poslanici crnogorskog parlamenta nemaju mnogo izbora – ili će podržati osnivanje Odbora za nadgledanje borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, ili će se u suprotnom stvoriti uslovi za poništavanje Rezolucije o borbi protiv korupcije.

Ukoliko poslanici vladajuće ipak odluče da ne podrže osnivanje ovog radnog tijela, smatramo da bi trebalo odmah poništiti Rezoluciju, kako se ona ne bi i dalje koristila kao fasada iza koje se krije istinska nespremnost da se crnogorski Parlament počne ozbiljno baviti ovim problemom.

Bez obzira na konačnu odluku vladajuće većine, biće to dokaz koliko je crnogorski Parlament ozbiljno shvatio preporuke međunarodnih zajednice i uopšte svoju ulogu u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Vuk Maraš
direktor progama Transparentnost i konflikt interesa

Komentari su isključeni.