Vukoviću sporan MANS, ugovori sa osuđenim licima nisu problem

0

U svom reagovanju na istraživačku priču o poslovima Glavnog grada Podgorice sa kompanijom „Toškovići“ čiji je vlasnik pravosnažno osuđen za stvaranje kriminalne organizacije i utaju poreza, Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice nije demantovala niti jednu od činjenica koje je MANS iznio.

Tošković i Vuković

Umjesto toga, javnosti je predočeno niz opravdanja koja dodatno podstiču sumnje u više nego privilegovan status koji kompanija „Toškovići“ ima u poslovanju sa Glavnim gradom.

Zakon o javnim nabavkama je u članu 112 davao mogućnost Agenciji za izgradnju i razvoj Podgorice da dodatno provjeri ispravnost dokumentacije koju je Ivica Tošković dostavio u sklopu svoje ponude, pa i samu potvrdu o neosuđivanosti koja u momentu dodjele ugovora o rekonstrukciji ulice 18. jula  već bila stara pet mjeseci.

Ovo tim prije jer su informacije o tužilačkoj akciji „Vardar“ i njenim učesnicima bile javno dostupne, uključujući i informaciju da je Tošković još u novembru prošle godine pravosnažno osuđen. Kada kao učesnika na tenderu imate kompaniju za čijeg vlasnika je opšte poznato da je pravosnažno osuđen, a on vam priloži Uvjerenje o neosuđivanosti iz prošle godine, to predstavlja okolnosti koje su odgovorno opštinsko preduzeće morale motivisati da izvrše dodatne provjere dokumentacije koju je kompanija „Toškovići“ priložila uz svoju ponudu.

Istovjetnu situaciju smo imali i u slučaju ugovora te kompanije sa gradskim preduzećem „Vodovod i kanalizacija“, koji će nakon istrage MANS-a ipak biti raskinut, što nažalost pokazuje obrazac ponašanja Glavnog grada kada je u pitanju sistem javnih nabavki i trošenja novca građana Podgorice.

Kada je u pitanju kašnjenje sa izvođenjem radova, Agencija navodi uzroke na koje je, da je tenderski postupak bio kvalitetno pripremljen, morala da računa i uzme ih u obzir prilikom definisanja zakonskog roka. Kada je u pitanju ulica Veliše Mugoše, Agencija je znala da postoji brdo Gorica i kakav je sastav terena, znala je da postoje stambene zgrade, da tamo žive neki ljudi, kao i šta piše u planskom dokumentu za tu lokaciju, što su samo neki od razloga koji nikako nisu opravdanje za višemjesečno kašnjenje radova.

Konačno, obećanje Glavnog grada da će, u nedostatku argumentacije, o „onome što radi MANS“ informisati predstavnike međunarodne zajednice, prihvatamo kao potvrdu ispravnosti našeg rada i nastojanja da bez obzira na pritiske gradonačelnika Ivana Vukovića kojima je MANS u posljednje vrijeme izložen, nastavimo da istražujemo kako se troši novac svih građana i ukazujemo na slučajeve korupcije u Crnoj Gori.

Dejan Milovac
Istraživački centar
MANS

Komentari su isključeni.