Glavni grad nezakonito snimao građane

1

Postavljati video nadzor na javnim površinama, te na taj način narušavati pravo na privatnost građana nije moguće bez saglasnosti Agencije za zaštitu ličnih podataka. Ipak, podaci do kojih je došao Istraživački centar MANS-a pokazuju da je gradska uprava Podgorice radila upravo to i to na deset lokacija u gradu od kojih neka uključuju i dječija igrališta. 

Krajem jula ove godine Glavni grad je instalirao sisteme video nadzora na deset lokacija u gradu, najavljujući to kao pilot projekat koji ima za cilj da unapijedi zaštitu imovine i bezbjednost građana Podgorice.

Tako je ukupno 26 kamera instalirano i to u Kraljevom parku, kod Dvorca Petrovića, u parku Ivana Milutinovića, Centralnom parku na Pobrežju, Dječijem parku, Podgoričkom parku, igralištu kod Okova, u Vučedolskoj ulici i u Ulici Admirala Zmajevića na Starom aerodromu.

Lokacije (parkovi i dječija igrališta) na kojima je Glavni grad instalirao kamere

Nakon prijave građana da sumnjaju da je video nadzor postavljen suprotno zakonu, MANS je o tome obavijestio Agenciju za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristupu informacijama koja je u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada izvršila inspekcijski nadzor.

Da su sumnje građana bile opravdane potvrđuje i nalaz Agencije koja je konstatovala da je Glavni grad pomenuti video nadzor u parkovima i na igralištima postavljen bez njene saglasnosti, čime su podaci o građanima prikupljani na nezakonit način.

U Agenciji su konstatovali i da Glavni grad nije donio ni sopstenu Odluku o uvođenju video nadzora kojom su trebali biti obrazloženi razlozi za njegovo uvođenje, te procjena uticaja na privatnost građana.

U zapisniku koji je dostavljen MANSu se navodi i da određeni broj instaliranih kamera nije bio u funkciji, ali da i tu tom slučaju predstavljaju kršenje zakona jer kod građana „izazivaju osjećaj kontrole čime se narušava pravo na privatnost“. Takođe je konstatovano da na lokacijama na kojima se nalaze kamere nema obavještenja da je prostor pod video nadzorom, kako propisuje zakon.

U vezi sa utvrđenim nepravilnostima, Agencija je Glavnom gradu naložila da bez odlaganja izbriše snimke koji su prikupljeni suprotno zakonu, te da prestane sa obradom ličnih podataka koji su prikupljeni na taj način.

Pravo na privatnost predstavlja veoma osjetljivo pitanje, pa Glavni grad naročito u ovoj oblasti mora voditi računa kako donosi odluke koje mogu rezultirati kršenjem tog prava. Činjenica da je Glavni grad nezakonito prikupljao lične podatke, prethodno se ne osvrćući na jasne zakonske obaveze, izaziva veliku zabrinutost i predstavlja prikaz odnosa gradske uprave prema građanima. Ozbiljna gradska uprava ne bi smjela sebi da dopušta ovakvu vrstu propusta, bez obzira da li se radi o nepoznavanju ili pak potpunom ignorisanju zakona koji uređuju ovu oblast. Iako nam je jasna namjera da se zaštiti državna imovina, to ne smije biti izgovor za nepoštovanje zakona koje je rezultiralo kršenjem prava na privatnost građana Podgorice.

MANS je od Glavnog grada zatražio objašnjenje zbog čega od Agenciji nisu tražili pomenutu suglasnost, da li su kamere u međuvremenu onesposobljene, te da li je nezakonito prikupljen video materijal obrisan, ali iz Službe za zajedničke poslove koja upravlja ovim sistemom nije došao odgovor.

U međuvremenu, MANS je obišao sve lokacije na kojima se nalaze kamere i primjetio da su postavljena obavještenja da se u parkovima i na igralištima sprovodi video nadzor, ali na pitanje da li su kamere i dalje aktivne te da li su u međuvremenu pribavili suglasnost Agencije, od Glavnog grada nismo dobili odgovor.

Lazar Grdinić
Istraživački centar MANS

 

1 Comment