Za ASK izvodi žiro računa partija su tajna

0

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) proglasila je izvode žiro računa političkih partija poslovnom tajnom i time se pridružila naporima ostalih institucija da u potpunosti onemoguće kontrolu trošenja miliona eura novca poreskih obveznika Crne Gore, koji se svake godine odlivaju u džepove crnogorskih političkih partija.

MANS je krajem aprila od ASK-a zatražio kopije svih izvoda sa bankarskih računa, koje su predsjednički kandidati otvorili za potrebe finansiranje svojih kampanja. Takođe smo tražili izvode sa bankovnih računa partija koje su učestvovale na parlamentarnim izborima 2016. godine.

ASK je ostala jedina institucija koja posjeduje izvode sa žiro računa političkih partija, nakon što je Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP) oslobodila partije obaveze da detaljne informacije o svojim finansijama stavljaju na uvid javnosti.

ASK nam je u odgovoru potvrdila da ima informacije koje tražimo, ali da nam se uskraćuje pristup jer smatraju da je riječ o bankarskoj, odnosno poslovnoj tajni.

Ovakvo tumačenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama od strane ASK-a može predstavljati veoma opasan presedan za buduću ukupnu transparentnost trošenja javnih fondova. Logikom ASK-a, bankarskom i poslovnom tajnom bi se mogli proglasiti i izvodi sa žiro računa bili kog ministarstva ili javne institucije, ali i svih onih pravnih lica koja se dominantno finansiraju iz javnih fondova.

To je u suprotnosti i sa mišljenjem Evropske komisije koje je dato u posljednjem Izvještaju o napretku Crne Gore. U njemu se navodi da javne institucije moraju pod hitno da unaprijede primjenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, naročito u oblastima u kojima postoji rizik od korupcije.

MANS je upravo na osnovu podataka iz izvoda sa žiro računa uspio da razotkrije šemu koju je osmislio DPS  kako bi prikupio donacije za svoju kampanju za parlamentarne izbore 2016. godine. Samo i isključivo na osnovu istrage MANS-a, državno tužilaštvo je po prvi put ikada pokrenulo izviđaj koji se odnosi na donacije političkih partija.

Zatvaranje i ASK-a kao mogućeg izvora ove vrste infromacija, kompletna javna kontrola finansiranja političkih partija se obesmišljava i limitira na provjere koje sprovode državne institucije, u prvom redu ASK i Državna revizorka institucija u koje je DPS poodavno instalirao svoj kadar.

Smatramo da jedinu korist od ovakve prakse imaju samo oni politički subjekti čije je finansiranje problematično i čija provjera može rezultirati dokazima za političku korupciju.

MANS će se žaliti na odluku ASK-a i tražiti da ovakvo rješenje bude poništeno, a javnosti bude omogućen pun uvid u to kako političke partije troše novac poreskih obveznika Crne Gore.

Dejan Milovac
Direktor Istraživačkog centra
MANS

Komentari su isključeni.