Za dva mjeseca izborne kampanje, 160 isplata iz trezora proglašeno tajnim

0

Samo u martu i aprilu ove godine, Vlada Crne Gore je čak 160 pojedinačnih transakcija proglasila tajnom, čime je nastavljena praksa da se u toku izbornih kampanja skrivaju podaci o potrošnji državnog budžeta i otvara prostor za zloupotrebe.   

Praksu skrivanja budžetskih transakcija je ranije uvela Vlada Duška Markovića, da bi je nakon toga ukinula administracija Zdravka Krivokapića. Stara praksa skrivanja podataka o potrošnji budžeta nastavljena je dolaskom premijera Dritana Abazovića na čelo Vlade Crne Gore, i to upravo u periodu predizborne kampanje.

Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja obavezuje Vladu Crne Gore i druge državne institucije da u toku predizborne kampanje moraju učiniti javnim podatke o potrošnju, upravo iz razloga sprječavanja zloupotreba državnih resursa u partijske svrhe, kakvim smo svjedočili prethodne tri deceniije.

Praksa koja je nakon odlaska DPS-a sa vlasti ponovo uspostavljena podrazumijeva da se iz podataka o potrošnji brišu pojedinačne transakcije i to na način da nije moguće saznati o kolikim se sredstvima radi, kome su ona uplaćena, za šta su utrošena, pa čak i sa kojeg budžetskog konta je izvršeno plaćanje.

Na taj način Vlada Crne Gore je u martu ove godine kao tajnu označila 82 transakcije, a u aprilu još 78. U toku ta dva mjeseca od javnosti su skrivene čak 84 transakcije Agencije za nacionalnu bezbijednost i 51 transakcija Ministarstva odbrane.

Pored toga, od građana su skriveni i podaci o potrošnji Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva ekonomije i Ministarstva finansija.

Posebno je zanimljivo da Ministarstvo ekonomije krije potrošnju sa programskih linija koje se odnose na usklađivanje nacionalnog zakonodavstva i sprovođenje upravnih postupaka, dok Ministarstvo finansija krije podatke o servisiranju državnog duga, a MUP o nabavkama za potrebe policije.

Brisane transakcije Ministarstva ekonomije, foto: MANS

Ovakvo postupanje Vlade Crne Gore je direktna posljedica nedostatka političke volje da se izborni proces, posebno dio koji se tiče finansija, učini transparentnijim i onemogući nastavak zloupotreba državnih resursa u političke svrhe.

Skrivanje podataka o potrošnji državnog novca, naročito u predizbornom periodu, ogroman je podsticaj za korupciju i predstavlja praksu koju prije svega partije koje čine izvršnu vlast,  moraju bez odlaganja napustiti uoči predstojećih vanrednih paramentarnih izbora.

MANS

Komentari su isključeni.