Za izborna zapošljavanja 750 hiljada eura

0

Zavod za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG) nastavio je praksu grubog kršenja zakona i mimo saglasnosti Komisije za kontrolu državne pomoći nedavno pokrenuo tri programa zapošljavanja, ukupne vrijednosti 750 hiljada eura, čiji se period realizacije suštinski poklapa sa vremenom kada se očekuje raspisivanje novih parlamentarnih izbora, pokazuje dokumentacija kojom raspolaže Istraživački centar MANS-a.

Fokus zapošljavanja kroz te programe usmjeren je na sjeverni region, gdje su siromaštvo i nezaposlenost najizraženiji. Kada se ima u vidu da će ZZZCG početkom naredne godine iz Budžeta dobiti nova sredstva za zapošljavanje, jasno je da će time faktički moći da produži radne angažmane uposlenima po programima koji se sada ugovaraju, pa je osnovana sumnja da je putem partijskih zapošljavanja Vlada već krenula u ostvarivanje preimućstva na terenu u korist vladajuće stranke.

Naime, prema zvaničnim podacima, iako je Zavod u februaru ove godine objavio šest programa zapošljavanja, krajem septembra je pokrenuo nove programe od kojih je za tri tražio saglasnost Komisije za kontrolu državne pomoći. Vrijednost ta tri programa je 750 hiljada eura i njima se u periodu do jula naredne godine planira zaposlenje 800 lica, koji imaju fakultetske diplome ili srednju stručnu spremu.

Nije poznato iz kojih izvora je obezbijeđen novac za nove programe, ali dokumentacija kojom raspolaže Istraživački centar MANS-a pokazuje da je ZZZCG grubo prekršio Zakon o kontroli državne pomoći, jer je javne pozive za projekte objavio 23. septembra, dok je Komisija za kontrolu državne pomoći tek 13. oktobra, odnosno 15-tak dana kasnije izdala saglasnosti da su programi usklađeni sa zakonskim propisom koji reguliše pitanje državne pomoći.

Tako Zavod planira da programom zapošljavanja koji nosi naziv „Osposobljavanje za samostalan rad“ uposli 100 lica sa visokom i srednjom školom u trajanju od devet i šest mjeseci. Opredijeljena suma je 250 hiljada eura. Drugi program nosi naziv „Osposobljavanje za rad kod poslodavca“ i njime će 450 hiljada eura biti utrošeno za zaposlenje 350 lica koji će sa poslodavcima zaključiti ugovore o radu u najkraćem trajanju od tri mjeseca.

Ono što je posebno zanimljivo jeste da je prvi put projektovan program stimulisanja zapošljavanja „Mladi u zimskom turizmu“. Za razliku od svih prethodnih godina kada je Zavod finansirao sezonsko zapošljavanje tokom ljetnje turističke sezone, sada će biti subvencionirani poslodavci iz sjevernih i manje razvijenih opština, a program je namijenjen mladima do 24 godine.

Takođe je indikativno da je Zavod pokrenuo ovaj program, iako nema preciznu evidenciju koliko bi lica moglo da bude uposleno. Naime, u dokumentaciji koju je dostavio Komisiji za kontrolu državne pomoći navodi se procjena da je za realizaciju programa zapošljavanja mladih u zimskom turizmu potrebno usmjeriti 50 hiljada eura, jer se procjenjuje da se može zaposliti od 250 do 350 lica.

Imajući sve prethodno u vidu, a naročito činjenicu da su projekti fokusirani na zapošljavanje u sjevernom regionu, kao i tajming objave javnih poziva, odnosno u najmanju ruku u neuobičajeno vrijeme, već sada je otvoren ogroman prostor za sumnju da se sa programima ZZZCG krenulo u kupovinu glasova na terenu.

Istraživački centar MANS-a ranije je otkrio šemu koju crnogorska Vlada koristi za kratkoročna zapošljavanja mahom socijalno ugroženih kategorija preko programa ZZZCG, koji se po pravilu realizuju uoči izbora. Bivši direktor ZZZCG i jedan od aktera afere „Snimak“ Zoran Jelić svojevremeno je izjavio da jedan zaposleni donosi četiri glasa vladajućoj partiji. Na čelu Zavoda se sada nalazi njegova supruga, Vukica Jelić.

Kratkoročno zapošljavanje uoči izbora

Pored tri programa zapošljavanja za koje je tražio saglasnost Komisije za kontrolu državne pomoći, ZZZCG je u septembru ove godine pokrenuo i Pilot program pod nazivom „Aktivacija korisnika materijalnog obezbjeđenja porodice“, kojim namjerava da kratkoročno uposli 250 nezaposlenih lica.

Planirana sredstva za ovaj pilot projekat su 50 hiljada eura, a biće realizovan u sjevernim i manje razvijenim opštinama, odnosno Bijelom Polju, Mojkovcu, Beranama, Andrijevici, Plavu, Rožajama, Petnjici, Gusinju, Pljevljima, Žabljaku, Plužinama, Šavniku, Kolašinu, Nikšiću, Danilovgradu, Ulcinju i Cetinju.

Pored toga, ZZZCG je u septembru objavio konkurs za zaposlenje 200 lica po osnovu takozvanih javnih radova, takođe dominantno u opštinama sjevernog regiona, za šta je opredijeljeno 200 hiljada eura.

Istraživački centar MANS-a je ranije objavio da je program javnih radova idealan model za zloupotrebu državnih fondova u izborne svrhe. On se zvanično sprovodi u cilju kratkoročnih zapošljavanja takozvanih „teže zapošljivih lica“, poput korisnika socijale i novčanih pomoći, pripadnika RAE populacije ili lica sa invaliditetom.

Zavodu smetaju tekstovi u DAN-u

ZZZCG je nastavio praksu grubog kršenja Zakona o slobodnom pristupu informacijama, odbijajući da MANS-u dostavlja podatke zatražene po osnovu tog zakona, a sve pod obrazloženjem da se objavljuju tekstovi u dnevnom listu Dan.

Naime, pored niza zahtjeva za pristup informacijama koje Istraživački centar MANS-a kontinuirano podnosi ZZZCG u vezi različitih programa zapošljavanja, nedavno je zatražena i odluka kojom je Zavod odobrio prodaju svojih akcija u Institutu Simo Milošević. I taj zahtjev je odbijen sa objašnjenjem da je MANS ranije dobijene odgovore koristio za objavljivanje vise tekstova u listu Dan.

Zavod je prestao da dostavlja dokumentaciju MANS-u nakon što smo prije dvije godine prvi put objavili seriju tekstova kojima je razotkrivena šema kako se programi zapošljavanja zloupotrebljavaju u izborne svrhe, ali i da se novac iz državne kase koristi za zapošljavanja sezonaca u firmama čiji se vlasnici povezuju sa kriminalnim miljeom i crnogorskom bezbjednosnom službom, poput “Maestraltursa” iz Budve i Imanja Rakočević u Mojkovcu.

Ovaj tekst je sačinjen uz podršku Evropske unije i Ambasade SAD u Podgorici. Za sadržaj ovog teksta odgovorna je isključivo Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS, a stavovi iznijeti u ovom tekstu se ni u kom slučaju ne mogu smatrati stavovima donatora.

Komentari su isključeni.