Žalbe ministru unutrašnjih poslova i ministru pravde zbog “ćutanja” Uprave policije i VDT-a

0

VeskoRadulovicObavještavam vas da sam danas, u skladu sa zakonom, predao žalbe ministru unutrašnjih poslova i ministru pravde zbog “ćutanja” Uprave policije i VDT-a, odnosno zbog nepostupanja po zahtjevima MANS-a.

Naime, Uprava policije više od dvije i po godine ne postupa po našem zahtjevu za dostavljanje informacija koje su prikupili nadzorom internet adrese MANS-a, iako im je i MUP to naložio. Takođe, Ranka Čarapić od septembra prošle godine ne odgovara na naš zahtjev za uvid u materijal koji je prikupljen nadzorom MANS-a, iako se sud pismeno izjasnio da je takav materijal kod nje i da imamo pravo uvida u njega.

Podsjećam da je MANS još u julu 2011. godine podnio zahtjev za pristup informacijama Upravi policije, kojim smo tražili informacije koje je policija prikupila nadzorom internet komunikacije MANS-a. Kako policija nije htjela da nam udovolji zahtjevu, izjavili smo žalbu MUP-u koji je naložio policiji da u roku od 8 dana postupi po našem zahtjevu. Međutim, policija je ignorisala nalog MUP-a, pa je MANS u oktobru i novembru 2011. godine podnio dvije urgencije tadašnjem direktoru Uprave policije Veselinu Veljoviću, sa zahtjevom da postupi po rješenju MUP-a.

Ipak, Veselin Veljović je pokazao da zakoni i odluke državnih organa za njega ne važe, pa je obije urgencije ignorisao. Zatim smo u julu prošle godine podnijeli urgenciju i tadašnjem v.d. direktora Uprave Policije Božidaru Vuksanoviću, koji je takođe pokazao da ga zakoni i odluke državnih organa ne obavezuju i ignorisao je urgenciju.

Zaposleni u MANS-u su krajem 2011. godine podnijeli tužbu protiv države i Uprave policije radi naknade štete zbog kršenja prava na privatnost i nezakonitog nadziranja internet komunikcije u interesu zaštite Safeta Kalića i gostiju na njegovoj svadbi. Tokom sudskom postupka policija je tvrdila da je postupala po naredbi Osnovnog suda u Bijelom Polju. Zato smo se zahtjevom obratili predsjedniku tog suda od koga smo dobili i pismeni dokaz da su zaposleni u MANS-u bili pod nadzorom. Naime, predsjednik Osnovnog suda u Bijelom Polju pismeno me obavijestio da je materijal koji je prikupljen o zaposlenima u MANS-u proslijeđen VDT-u i da će mi omogućiti uvid u njega kada mu ga VDT vrati.

Kako VDT nije pokrenuo krivični postupak protiv bilo koga u MANS-u, u skladu sa zakonom, u septembru prošle godine smo uputili urgenciju i Ranki Čarapić da nam omogući uvid u materijal prikupljen nadzorom MANS-a. Ipak, g-đa Čarapić takođe je pokazala da ni za nju ne važe zakoni i stavovi suda koji je nam je odobrio uvid u materijal, pa je i ona ignorisala naš zahtjev.

Zato sam danas predao žalbe ministru unutrašnjih poslova i ministru pravde zbog “ćutanja” Uprave policije i VDT-a, odnosno zbog nepostupanja po zahtjevima MANS-a, kako bi vidjeli da li su i ministri aktivni saučesnici u nezakonitom nadziranju građana i prikrivanju zloupotreba policije i državnog tužilaštva.

Navedeno postupanje policije i VDT-a pokazuje da se po nalogu rukovodilaca tih institucija godinama nezakonito nadziru oni koji rade njihov posao i koji ukazuju na organizovani kriminal i korupciju na najvišem nivou, kao i da su te insitucije u službi zaštite kriminala i lica koja se nalaze na crvenim potjernicama Interpola. Zato i nije iznenađenje posljednja afera koja pokazuje da su i nezavisni mediji i novinari pod nezakonitim nadzorom.

Stoga vas pozivam da ispratite ročište po tužbi zaposlenih u MANS-u zbog nezakonitog nadzora, a koje će se održati u Osnovnom sudu u Podgorici kod sudije Vesne Banjević dana 04.03.2013. godine sa početkom u 9 časova.

Punomoćnik MANS-a
Veselin Radulović, advokat

Komentari su isključeni.