Zapošljavanje srednjoškolaca

0

urlZavod za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG) je krajem prošle godine izdvojio preko 450 hiljada eura za program zapošljavanja srednjoškolaca, iako taj projekat nije bio planiran programom rada Zavoda za proteklu godinu, što se može dovesti u vezu sa održavanjem predstojećih lokalnih izbora u više crnogorskih gradova, pokazuju najnoviji podaci do kojih je došao Istraživački centar MANS-a.

Naime, ZZZCG je u novembru prošle godine, u vrijeme predizborne kampanje za izbore u Mojkovcu, Cetinju i Petnjici, nezakonito raspisao konkurs za izbor izvođača programa „Stimulisanje prvog zapošljavanja lica sa stečenim srednjim obrazovanjem za 2013/2014. godinu“.

Osim što je raspisivanjem ovog konkursa ZZZCG svjesno prekršio Zakon o finansiranju političkih partija, važno je istaći da se u javnom pozivu Zavod samo formalno pozvao na Strategiju zapošljavanja i odredbu iz Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti, koja se odnosi na finansiranje zarade pripravnika.

Činjenica da Programom rada ZZZCG za 2013. godinu projekat zapošljavanja srednoškolaca uopšte nije predviđen, otvara ogroman prostor za sumnju da je krajem prošle godine naprasno osmišljen upravo radi stvaranja mogućnosti za zapošljavanja uoči ovogodišnjih lokalnih izbora.

Tako podaci Istraživačkog centra MANS-a pokazuju da je krajem prošle godine uposleno čak 300 srednjoškolaca na vremenski period od šest mjeseci, od kojih su 70 lica trećeg nivoa obrazovanja i 230 četvrtog nivoa obrazovanja, a većina poslodavaca izabrana je upravo u većini opština u kojima će u maju biti održani izbori.

Tako je u Podgorici izabran 31 poslodavac, Bijelom Polju 18, Herceg Novom devet, Danilovgradu osam, Rožajama, Plavu i Pljevljima po sedam i Baru šest poslodavaca. Takođe, u Beranama je izabrano čak 18 poslodavaca, kod kojih je uposleno 46 srednjoškolaca.

Kao poslodavci se u velikoj mjeri pojavljuju javna preduzeća. Tako se u Podgorici pojavljuju „Zelenilo“, Turistička organizacija Podgorice, „Komunalne usluge“, „Tržnice i pijace“, „Parking servis“, „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“, „Agencija za stanovanje“, „Sportski objekti“, „Komunalna policija“, „Vodovod i kanalizacija“, „Deponija“, „Čistoća“, „Pogrebne usluge“ i „Putevi“.

Slična je situacija i u Danilovgradu, gdje su srednjoškolci uposleni u Komunalnom preduzeću, Vodovodu, Službi zaštite, Direkciji za saobraćaj, ali i na Žabljaku, gdje su izabrani poslodavci Nacionalni park „Durmitor“, Komunalno preduzeće, Opština Žabljak i Turistička organizacija tog grada.

U Bijelom Polju je najveći poslodavac kompanija Mesopromet, čiji je izvršni direktor Hilmija Franca, član Glavnog odbora Demokratske partije socijalista (DPS), kao i sa njom povezane firme – bjelopoljski „Jekon“ i pljevaljska „Prehrana“.

Takođe, među izabranima u čak deset opština je kompanija „Rokšped“ doo, Tobaco press, koja je poznata po aferi partijskog zapošljavanja u Glavnom gradu uoči vanrednih parlamentarnih izbora 2012. godine.

Očito je da je ZZZCG požurio sa raspisivanjem konkursa krajem prošle godine, kako bi, u saradnji sa lokalnim javnim preduzećima, omogućio nova partijska zaposlenja uoči predstojećih izbora.

Biće još zapošljavanja srednjoškolaca

Ako je suditi po Programu rada ZZZCG za 2014. godinu, kojeg posjeduje Istraživački centar MANS-a, Zavod planira dodatna zaposlenja srednjoškolaca.

Tako se u Programu navodi da će Zavod nastaviti sa realizacijom zapošljavanja srednjoškolaca, pa je za te namjene u ovoj godini planirano 300 hiljada eura radi zapošljavanja 310 srednjoškolaca.

Tri puta više novca i za programe obrazovanja i osposobljavanja

ZZZCG je u ovoj godini opredijelio čak 750 hiljada eura za programe obrazovanja i osposobljavanja, što je pola miliona više u odnosu na prošlu godinu.

Najznačajniji projekti u okviru ovog programa su: Programi osposobljavanja za rad na konkretnom radnom mjestu, Program obrazovanja za osposobljavanje za zanimanja i Programi sticanja vještina.

Među tim programima posebno se ističe Program osposobljavanja za rad na konkretnom radnom mjestu, za koji je ZZZCG nezakonito objavio konkurs u novembru prošle godine. Ovim Programom se licima bez zanimanja i dugoročno nezaposlenim omogućava obuka kod poslodavaca, a nakon toga se sa njima zaključuje ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Za zapošljavanja 200 lica po pomenutom programu Zavod će u ovoj godini izdvojiti čak 200 hiljada eura, za razliku od prethodne godine, kada je uposleno 65 lica i izdvojeno nešto preko 50 hiljada eura.

  • Dokumenta:

Pregled učesnika programa stručna praksa za srednjoškolce (PDF) >>>

Ovo istraživanje urađeno je uz podršku Evropske unije i Ministarstva inostranih poslova Švajcarske. Sadržaj istraživanja predstavlja mišljenje MANS-a i ne odražava stavove donatora.

 

Komentari su isključeni.