Da li će rijeka Tara preživjeti izgradnju auto-puta?

0

Ekskluzivni snimci koje je juče napravio Istraživački centar MANS pokazuju sve razmjere devastacije korita rijeke Tare na trasi autoputa Bar-Boljare. Na gradilištu petlje Mateševo gdje se grade i dva mosta, Tara 1 i Tara 2 je primjetno da je izvođač radova, kineska kompanija CRBC u potpunosti devastirala riječni tok, a da je korito Tare na pojedinim djelovima izmješteno.

“Čija je odgovornost zbog toga što jedna NVO i jedan medij otkrivaju večeras šta se dešava na autoputu i kakva devastacija je nastupila zbog što je izvođač radova potpuno nekontrolisano radio što je htio na Tari. Da li je bilo bilo kakve kontrole, ko je bio zadužen za tu kontrolu i ko je odgovoran za ovo što se desilo i kakve posljedice će da snosi”, kazala je Vanja Ćalović-Marković, direktorica MANS.

“Da se pokušava na takav način sakriti odgovornost za jednu enormnu devastaciju i štetu i finansijsku po budžet i građane Crne Gore i naravno štetu po prirodu koja je pitanje da li će se ikada više moći vratiti”, rekla je Ćalović-Marković.

“Hidrološka slika rijeke Tare na jednom potezu više od pet kilometara od Jabuke do Mateševa danas izgleda zaista katastrofalno. Riječ je o velikim devastacijama. Ono što mi danas možemo da vidimo na terenu devastirano korito rijeke, devastirana obalno područje nedostatak biodiverziteta na koje smo navikli, tešku mehanizaciju”, istakla je Nataša Kovačević iz NVO Grin Houm.

Iz Grin Houma kažu da se po okvirnoj Direktivi o vodama zabranjuje izmještanje korita.

“Da su rađene adekvatne procjene uticaja na životnu sredinu kao što to nije bio slučaj, onda bismo imali alternativne lokacije ne samo za ovakve vrste ispravki rječnog korita u terenu i za same deponije otpada koje su odložene na ovim lokacijama”, poručila je Kovačević.

Komentari su isključeni.