Zavala kod tužioca za organizovani kriminal

0

Gradilište na ZavaliPredmet Zavala je nakon prelaska u nadležnost Odjeljenja za suzbijanje organizovanog kriminala i korupcije, prvi slučaj te vrste na kojem će crnogorsko tužilaštvo imati prilike da pokaže koliko je spremno da se u oblasti urbanizma bori sa korupcijom i organizovanim kriminalom na najvišim nivoima vlasti. Zbog sumnje u postojanje niza krivičnih djela, MANS je u aprilu ove godine podnio krivičnu prijavu protiv Svetozara Marovića zbog lažnog predstavljanja i protivzakonitog posredovanja, protiv njegovog brata Dragana Marovića zbog zloupotrebe službenog položaja, te protiv Vječslava Lejbmana, direktora MIRAX Balkan zbog skidanja i povrede službenog pečata.

Od podnošenja krivične prijave do danas stvari su se bitno promijenile, Svetozar Marović je, makar prema podacima iz Privrednog suda, napustio kompletan posao, a nakon njega, to je učinio i Dragan Sekulić, Marovićev bivši partner u kompaniji MONINVEST iz Budve.

Kompanija „Zavala-invest” koja je zvanično investitor projekta je sama nastavila sa izgradnjom objekata na Zavali a prema podacima koji su nezvanično objavljeni u medijima, ovoj kompaniji će najvjerovatnije biti dodijeljen i posao nastavka izgradnje akva parka na brdu Topliš u Budvi. Mirax je u međuvremenu, kao što je poznato, u cilju zaštite prvenstveno svojih profitnih interesa, postao „zaštitnik javnog interesa”, odnosno sponzor i donator gotovo svih turističkih manifestacija u Budvi.

Sa druge strane, državna administracija i na lokalnom i na republičkom nivou je učinila gotovo sve kako bi projekat na Zavali bio legalizovan. Ministarstvo za ekonomski razvoj je dalo saglasnost za usvajanje urbanističkog projekta, a lokalni parlament ga je ljetos i usvojio čime su se stekli svi uslovi da Mirax konačno i dobije građevinsku dozvolu.

Ono što je ostalo isto je činjenica da Mirax za sada nije snosio nikakve posljedice za nelegalnu gradnju, kao i da niko u lokalnoj upravi Budve ili Ministarstvu ekonomije nije snosio odgovornosnt za višemjesečnu suspenziju zakona u ovom slučaju. Dragan Marović, sekretar za investicije Opštine Budva i dalje nesmetano obavlja svoju funkciju i pored javno saopštene izjave da se oglušavao na upozorenja Ministarstva ekonomije da krši zakon.

Na čelu budvanske opštine je i dalje Rajko Kuljača koji, prema infomacijama sa kojima mi raspolažemo, još uvijek nije preduzeo bilo kakve mjere na utvrđivanju odgovornosti u okviru svoje administracije za slučaj Zavala, ili otkrivanju kako je Zavala uopšte priključena na energetsku mrežu Budve. Svi opštinski službenici i javni funkcioneri su i dalje bezbrižni na svojim funkcijama, niko nije ni kažnjen, ni suspendovan.

Pola godine od podnošenja krivične prijave, vrijeme i dalje radi u korist svih aktera umiješanih u slučaj Zavala, gradilište na Zavali je i dalje aktivno, a isti oni ljudi koji su tada bili zaduženi za primjenu zakona i zaštitu javnog interesa i dalje „primjenjuju” zakon i „štite” javni interes i u drugim slučajevima u Budvi.

MANS je u krivičnoj prijavi koja je državnom tužilaštvu predata u aprilu, pored imenovanih lica, identifikovao još desetak javnih funkcionera u Budvi koji su povezani sa ključnim akterima slučaja Zavala, ali i sa nekoliko kompanija koje se bave građevinarstvom ili nekretninama te ukazao da tako uspostavljenje veze mogu biti iskorišćene za eliminisanje konkurencije i stvaranje građevinskog kartela.

Šema povezanih lica koju je tom prilikom MANS prezentovao je ukazivala i na postojanje mogućnosti da se na organizovan način pristupi izvršenju krivičnih djela, imajući u vidu veze politike i kapitala, te načina na koji je struktuirano vlasništvo u pojedinim kompanijama koje su bile zastupljene u šemi.

U posljednjem izvještaju Evropske Komisije o napretku Crne Gore u EU integracijama, u dijelu koji se odnosi na pranje novca, se naglašava da je neophodna strožija kontrola nad sredstvima uloženim u izgradnju objekjata i tržište nekretnina, imajući u vidu veze između pranja novca i ozbiljnih oblika organizovanog kriminala.

Imajući u vidu da je u državnom tužilaštvu ocijenjeno da je slučaj Zavala ipak predmet kojim treba da se bavi Odjeljenje za organizovani kriminal i korupciju, želimo da vjerujemo da će se u nastavku procesa, istraga proširiti i na druga povezana lica iz šeme, te da će tužilaštvo konačno pokazati da postoji politička volja za borbu protiv velike korupcije.

Dejan Milovac

Koordinator, Prostorno planiranje i izgradnja objekata

Komentari su isključeni.