Zbog profita porodice Đukanović, država opet na gubitku

0

Odluka Skupštine akcionara Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) da kupi Rudnik uglja Pljevlja po cijeni od 6,4 eura za akciju je štetna po javni interes i otvoriće put da se novac iz državne kase po ko zna koji put prelije ka porodici Đukanović i Vladinim kontroverznim poslovnim partnerima, kakva je italijanska kompanija A2A, zbog čega bi Specijalno državno tužilaštvo moralo najhitnije da reaguje.

Cijena akcije je utvrđena izvještajem revizorske kuće Deloitte, pri čemu je veoma bitno napomenuti da su svi nalazi i zaključci u tom dokumentu donijeti isključivo na osnovu podataka koje su „servirali“ menadžment Rudnika uglja i EPCG, ne ulazeći pri tome u njihovu tačnost i pouzdanost.

Ovo iz razloga što bi formalizacija kupovine Rudnika uglja imala ne samo ogromnog uticaja na finansije EPCG u kratkom roku, kroz isplatu nekoliko desetina miliona eura za kupovinu akcija, već naročito na duži roku, budući da će svi dugovi gubitaške rudarske kompanije i sve potencijalne buduće investicije pasti na državnu energetsku kompaniju, a kroz nju i na sve građane Crne Gore.

Deloitte je u procjeni vrijednosti pljevaljskog Rudnika novčane tokove u narednih pola vijeka vezao za vrijednost rude uglja u tom periodu i njegovu potrošnju za rad Prvog bloka Termoelektrane do čak 2038. godine, te izgradnju Drugog bloka i njegov rad sve do 2062. godine, što su predpostavke koje nemaju uporište u realnosti.

U prilog nepouzdanosti kojima „vrvi“ izvještaj Deloitte je i procjena da se koncesiona naknada koju trenutno plaća Rudnik uglja neće promijeniti ni u narednih pola vijeka, iako je to pitanje potpuno pravno neizvjesno, ne samo zbog mogućih zakonskih izmjena u tom dugom roku, već naročito kada se ima u vidu da koncesioni ugovor Rudniku uglja ističe već 2025. godine i da se ne može znati pod kojim uslovima će se sklopiti novi.

Procjena vrijednosti Rudnika uglja kao takva ne može biti relevantna, jer sve što je zasnovano na lošim podacima, može samo dati loš rezultat. Direktnu štetu od toga će imati država i građani, dok će korist od precijenjene vrijednosti imovine Rudnika uglja i njegovih akcija imati italijanska A2A i Aco Đukanović, kao treći najveći akcionar kompanije.

Time će se po ko zna koji put porodica Đukanović neosnovano bogatiti na štetu crnogorskih građana.

Ovako određena cijena akcije i sam kupoprodajni ugovor moraju što hitnije biti predmet Specijalnog tužilaštva koje još uvijek ima šansu da spriječi ogromne štete po državni budžet.

Istraživački centar MANS-a
Koordinator Ines Mrdović

Komentari su isključeni.