Zvanični podaci EPCG demantuju Ministarstvo ekonomije

0

Nacrt crnogorske Strategije energetike se zasniva na potpuno proizvoljnim podacima Ministarstva ekonomije, još uvijek najdosljednijeg zastupnika interesa energetskog lobija u Crnoj Gori, a dodatnu potvrdu za to daju podaci o poslovanju Elektroprivrede Crne Gore za prethodnu godinu.

Podaci koje je EPCG dostavila Regulatornoj agenciji za energetiku pokazuju da ova kompanija tokom novembra i decembra prošle godine nije uvezla ni kilovat struje. Upravo se ovaj vremenski period poklapa sa prestankom obaveze EPCG da Kombinatu aluminijuma isporučuje struju, kada je taj posao preuzeo državni Montenegrobonus.

Prema nacrtu Strategije, deficit električne energije je jedan od ključnih razloga za izgradnju novih energetskih izvora u Crnoj Gori, dok se buduće potrebe baziraju na nerealno projektovanom ekonomskom rastu koji se ne poklapa niti sa projekcijama Vlade, a još manje sa onim koje dolaze sa adresa respektabilnih finansijskih institucija.

Pored toga, dokument u potpunosti ignoriše scenario u kojem je KAP “skinut” sa domaćih izvora, već umjesto toga projektuje situaciju u kojoj do 2020. godine ova fabrika radi punim kapacitetom. Strategija predviđa da će “punom parom” raditi i ostatak industrije, te da je zbog toga potrebno obezbijediti veću količinu struje. Ove projekcije su zagovarane i u momentu kada je KAP otišao pod stečaj, sa veoma upitnim obimom proizvodnje koji će biti nastavljen u budućnosti.

Ove činjenice, ali i zvanični podaci EPCG u potpunosti demantuju Ministarstvo ekonomije i njihove projekcije o budućem deficitu struje kao jednom od ključnih razloga za izgradnju novih energetkih izvora.

Green Home i MANS su ranije uputile zvanične komentare na adresu Ministarstva ekonomije tražeći da ova institucija doradi dokument Strategije koristeći realne i tačne podatke, te vrati ga na javnu raspravu. Komentari koji su predati ministarstvu urađeni su od strane renomiranog experta Petera Nelsona koji je angažovan u okviru regionalnog projekta “Program Jugoistočne Evrope za održivu energetsku politiku (SEE SEP), koji zajedno sa organizacijama Green Home i MANS okuplja 17 organizacija iz zemalja regiona na čelu sa sarajevskim SEE Change Net.

U komentarima koji su predati Ministartvu je ukazano na ključne nedostatke strategije i date konkretne preporuke za njeno unaprijeđenje. Međutim prilikom izrade komentara, konsultant Nelson je otkrio da je Ministarstvo ekonomije u toku javne rasprave suprono zakonu zamijenilo dokument koji je ponuđen građanima na komentarisanje.

Nakon što smo javno objavili ove činjenice, Ministartvo ekonomije je našem konsultantu poslalo zvanično pismo u kojem osuđuje njegov javni nastup u medijima i iskazuje zabrinutost za njegovu nezavisnost. U pismu koje je potpisao zamjenik ministra Miodrag Čanović, Peteru Nelsonu se otvoreno zamjera što je dao intervju dnevnoj štampi, što, kako su ocijenilo ministartvu “daje za pravo” da sumnja u njegovu nezavisnost.

Ovo je bio ujedno i jedini odgovor na preko 50 strana pisanih komentara koje su Green Home i MANS uputili Ministarstvu ekonomije prije skoro mjesec dana. Smatramo da je ovakav odnos ministartva prema učesnicima javne rasprave apsolutno neprihvatljiv, ali da nažalost i otkriva koliko je ova institucija posvećena participativnoj izradi politika koje su od najveće važnosti za Crnu Goru.

Takođe, ovakav odgovor resornog ministarstva pokazuje i da u ovoj instituciji nisu mnogo odmakli u izgradnji demokratskih kapaciteta u odnosu na one koje su pokazali kada se radio Prostorni Plan Crne Gore i prethodna verzija Strategije energetike, kada su se odgovorni pojedinci iz ministarstva, na čelu sa Čanovićem već jednom dokazali kao neprijatelji javnog interesa i najglasniji advokati energetskog lobija u Crnoj Gori.

Green Home i MANS su sa sadržajem komentara već upoznali delegaciju Evropske komisije u Crnoj Gori iz čijih fondova se finansirala izrada Strategija energetike i ukazali na veoma zabrinjavajuće ponašanje crnogorskih zvaničnika.

Pozivamo Ministartvo ekonomije da se ostavi jeftinih trikova, zamjena teza i bespredmetnih napada na međjunarodno priznate konsultante i da profesionalno odgovori na sve ključne i kritične komentare koje smo već odavno dostavili. Suština je u tome da izrada finalne verzije strategije mora uzeti u obzir realne podatke i situaciju u kojoj se Crna Gora zapravo nalazi, ne stavljajući profitne interese stranih i domaćih energetskih tajkuna ispred javnog interesa i budućnosti građana Crne Gore.

Green Home i MANS

Komentari su isključeni.