NVO Breznica – Zagađenje u opštini Pljevlja

0

Ovaj izvještaj je dio projekta koji sprovodi šest nevladinih organizacija: Mreža za afirmaciju nevladinog sektora, Sigurna ženska kuća, Mogul, Stečajci u Crnoj Gori, Breznica i Udruga mladih Crne Gore.

U okviru tog projekta, NVO Breznica prati primjenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od strane državnih institucija nadležnih za zaštitu životne sredine i to kada je u pitanju pristup podacima o zagađenju Pljevalja.

Izvještaj sadrži informacije o opštim karakteristikama Opštine Pljevlja geografskim i klimatskim, ključne izvore zagađenja kao i informacije o zagaćenju vazduha. Na kraju su dati podaci o transparentnosti institucija nadležnih za zaštitu životne sredine i zdravlja ljudi i zaključci i preporuke.

Dio podataka za izradu ovog izvještaja prikupljen je na osnovu informacija dobijenih od osam državnih institucija, dostavljenih po zahtjevima podnijetim u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama. Ostale informacije prikupljene su iz zvaničnih dokumenata o stanju životne sredine koji su objavljeni na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine i Ministarstva održivog razvoja, kao i iz medija i ostalih izvora sa interneta.

Komentari su isključeni.