Prvi izvještaj o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama

0

“Potrebno je uspostaviti bolju ravnotežu između Zakona o tajnosti podataka, Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kako bi se spriječila neopravdana ograničenja pristupa informacijama koje se moraju učiniti javnima i konsolidovala nadzorna uloga civilnog društva.”

Analitički izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori, novembar 2010. godine

Crnogorski Zakon o slobodnom pristupu informacijama usvojen je 8. novembra 2005. godine, čime je omogućen raskid sa dotadašnjom praksom u odnosu države i građanina. Sprovođenje ovog zakona predstavlja jedan od ključnih preduslova za borbu protiv korupcije, koja je prepoznata kao najznačajnija prepreka na putu evropskih integracija naše države.

Od stupanja na snagu zakona, MANS nadgleda njegovo sprovođenje testirajući političku volju i spremnost institucija da objave delikatne podatke kojima javnost do tada nije imala pristup.

Informacije dobijene uz pomoć ovog zakona koristimo kako bismo povećali dostupnost podataka o radu državnih organa građanima i istražili slučajeve korupcije u raznim oblastima.

Cilj ovog izvještaja je da pruži osnovne informacije o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama, te da kroz konkretne slučajeve ukaže na kršenja ovog Zakona od strane državnih organa. Ovaj izvještaj sadrži statističke podatke o primjeni Zakona, kao i četiri studije slučaja koje pokazuju da je nakon dugih pravnih procesa ipak moguće dobiti određene podatke, kao što su prevodi Evropske pravne tekovine ili informacije o Poreskim identifikacionim brojevima pravnih lica, dok se nekim dokumentima pristup sistemski onemogućava, kao što je to slučaj sa pravosnažnim presudama crnogorskih sudova koje se odnose na slučajeve korupcije.

Ovo je prvi u nizu izvještaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama u Crnoj Gori koji se realizuje u okviru projekta “Imaš pravo da znaš” koji je podržala Evropska unija, preko svoje Delegacije u Podgorici, i odnosi se na period januar – april 2011. godine.

Statistički pokazatelji u ovom izvještaju sačinjeni su 30.04.2011. i ne obuhvataju postupanja državnih organa i MANS-a u periodu nakon toga.

Izvještaj možete preuzeti OVDJE

Komentari su isključeni.