Skupština Crne Gore prikriva podatke o korupciji u aferi Telekom

0

Skupština Crne Gore je još jedna institucija koja prikriva informacije o korupciji i štiti glavne aktere korupcije u privatizaciji crnogorskog Telekoma.

Naime, Skupština Crne Gore odbila je zahtjeve NVO MANS za dostavljanje zapisnika sa šeste i sedme sjednice Anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o korupciji u privatizaciji Telekoma Crne Gore.. Ove sjednice Anketnog odbora su održane u julu 2012. godine i na njima su saslušani tadašnja Vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić, tadašnji direktor Uprave za sprječavanje pranja novca Predrag Mitrović i tadašnji direktor Uprave policije Božidar Vuksanović. Tako je Skupština Crne Gore odlučila da sakrije od javnosti šta su rukovodioci institucija zaduženih za otkrivanje korupcije imali da saopšte o korupciji u privatizaciji Telekoma, sa navodima da su sjednice održane “u prostoriji za razmatranje materijala označenih stepenom tajnosti”.

Međutim, druge sjednice Anketnog odbora održane su u istoj prostoriji, ali Skupština Crne Gore od javnosti krije samo zapisnike sa ovih sjednica na kojima su saslušavani rukovodioci tužilaštva, policije i Uprave za sprječavanje pranja novca.

Osim toga što zakon ne poznaje ovako apsurdan osnov ograničavanja pristupa informacijama zavisno od namjene prostorije u kojoj je održana sjednica nekog organa, prema imperativnim zakonskim odredbama tražene informacije uopšte ne mogu biti tajne i javnosti se mora omogućiti pristup tim informacijama.

Naime, Zakon o slobodnom pristupu informacijama propisuje da se pristup informacijama ne može ograničiti ako postoji preovlađujući javni interes za objavljivanjem informacije. Po istom zakonu preovlađujući javni interes postoji kada tražena informacija sadrži podatke koji osnovano ukazuju na korupciju, zloupotrebu ovlašćenja u vršenju javne funkcije ili sumnju da je izvršeno krivično djelo. U konkretnom slučaju, ne samo da postoji sumnja u
korupciju, već je pravnosnažnim odlukama nadležnih organa SAD nesporno utvrđeno da je u privatiziciji crnogorskog Telekoma isplaćeno više miliona eura mita.

Zato javnost mora da zna šta su čelnici tužilaštva, Uprave za sprječavanje pranja novca i Uprave policije uradili i posebno šta nijesu uradili u cilju otkrivanja i procesuiranja korupcije u aferi Telekom. Skrivanje ovih informacija je dodatni razlog i osnov za zaključak da ove institucije, a sada i Skupština Crne Gore, čine sve da sakriju ko je uzeo mito i gdje je na kraju završilo 7,4 miliona eura mita za uslugu da Mađar Telekom pod povoljnim uslovima dođe do željenih dvije trećina akcija Telekoma.

Podsjećamo da je prošlo 14 godina od kada je isplaćeno 7,4 miliona eura mita u privatizaciji Telekoma. Umjesto identifikovanja i procesiuranja odgovornih lica, umjesto pravnosnažnih presuda i umjesto oduzimanja imovine stečene korupcijom, za svo to vrijeme imamo samo nevjerovatnu upornost institucija da se svi podaci o korupciji sakriju i da akteri korupcije izbjegnu krivičnopravnu odgovornost. Pored tužilaštva, policije i Uprave za sprječavanje pranja novca, izgleda da je na istom zadatku i Skupština Crne Gore.

NVO MANS će preduzeti sve pravne radnje kako bi došli do traženih informacija o korupciji izvršne vlasti Crne Gore koja je pravnosnažno utvrđena u SAD, a koju crnogorske institucije godinama pokušavaju da prikriju. U zakonskom roku pokrenućemo upravni spor protiv ovih nezakonitih odluka Skupštine Crne Gore kojima se od javnosti skrivaju informacije o korupciji na najvišem nivou izvršne vlasti.

Pravni zastupnik NVO MANS:
Veselin Radulović, advokat

Komentari su isključeni.