ASK postupanja izbori 2020 – Širom zatvorenih očiju

0

Netransparentno, neažurno i nezakonito postupanje Agencije za sprječavanje korupcije je smanjilo transparenost finansiranja kampanje za parlamentarne izbore 2020. godine i podstaklo kršenje Zakona o finansiranju političkih partija i izbornih kampanja.

Agencija je tek nakon izbora utvrdila ko su svi obveznici zakona i dala tumačenja novih zakonskih odredbi, jer nije postupala po službenoj dužnosti, a odugovlačila je odlučivanje po prijavama.

Ta institucija je usko tumačila odredbe zakona i utvrdila da se ne odnose na marketing agencije, internet portale i kompanije koje iznajmljuju bilborde, što je otvorilo prostor za brojne zloupotrebe.

ASK je odbila sve prijave protiv institucija koje nisu objavile podatke o potrošnji u izbornom periodu ili su sakrile pojedine transakcije. Čak i kada su institucije priznale da podaci zaista nisu bili objavljeni, Agencija je utvrdila da nisu prekršili zakon.

U rijetkim slučajevima kada je odlučila da je zakon prekršen, nije poznato da li je pokretala prekršajne postupke i sa kakvim ishodom.

Agencija nije pratila da li su lica koja doniraju političke partije povezana sa kompanijama koje obavljaju poslove od javnog interesa, iako je ta zabrana propisana zakonom. Odugovlačila je sa odlukom po prijavi, a zatim i odlagala da tu informaciju učini dostupnom javnosti, što je onemogućilo građanima da saznaju za nezakonitosti u finansiranju izborne kampanje.

I sama Agencija je kršila zakon, a njen Savjet je takvo postupanje odobrio. Ta institucija je objavila cjenovnike subjekata koji pružaju usluge oglašavanja u izbornoj kampanji, iako su dostavljeni nakon zakonskog roka. ASK je ispunila samo dio zakonskih obaveza kojima se obezbjeđuje transparentnost podataka o potrošnji javnih fondova, što je institucijama omogućilo da naknadno mijenjaju objavljene podatke kako bi prikrili kršenje zakona.

Agencija je djelimično ili potpuno onemogućila civilnom društvu i javnosti da prati sprovođenje nekih odredbi zakona u toku izborne kampanje, jer je neosnovano ograničavala pristup podacima. Skivanjem informacija Agencija je ograničila i javnu kontrolu nad zakonitošću rada te institucije. Dio podataka je objavljen više od pola godine nakon održavanja izbora, nakon što je prethodno proglašen tajnom. Neka dokumenta su potpuno cenzurisana prije objavljivanja.

Kompletan izvještaj je dostupan na ovom linku.

Komentari su isključeni.