Država krije kako Kinezi rade

0

Uprava za inspekcijske poslove proglasila poslovnom tajnom nalaze o nadzoru na dijelu auto-puta, izvještaje o mjerama zaštite Tare, ali i prekršajne naloge protiv izvođača radova – CRBC-a

Nalazi inspekcije o nadzoru na dijelu budućeg auto-puta, kopije izvještaja sa mjerama zaštite Tare, ali i prekršajni nalozi protiv izvođača radova, kineske kompanije China road and bridge corporation (CRBC), su poslovna tajna Uprave za inspekcijske poslove.

Njihovo objavljivanje, tvrde iz Uprave, imalo bi veću štetu, nego što je interes javnosti da zna.

To je odgovor Vladinog organa na više zahtjeva Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) za pristup kopijama svih akata koje su inspekcije u okviru Uprave donijele u vezi sa izgradnjom poddionice 4.4.1 auto-puta Bar-Boljare, dionica Smokovac-Uvač-Mateševo, na području katastarskih opština Jabuka i Mateševo u kolašinskoj Opštini.

Iz MANS-a su, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama, više takvih zahtjeva uputili krajem oktobra prošle godine.

Iz UIP su sve zahtjeve MANS-a odbili.

U obrazloženjima UIP, koje potpisuje direktor Alija Košuta, navodi se da objavljivanje nalaza inspekcije prije završetka projekta ne bi bilo u skladu sa važećim propisima i zakonima kojima je projekat proglašen za poslovnu tajnu.

Tvrde i da bi “za prvostepeni organ nastupile štetne posljedice”, te da bi prije okončanja postupka i preduzimanja zakonskih mjera, objava tražene informacije prouzrokovala štetne posljedice koje su veće nego interes javnosti.

Iz UIP su odbili i zahtjev MANS-a za pristup kopijama izvještaja o sprovođenju mjera zaštite životne sredine na rijeci Tari, gdje se izvode radovi na poddionici 4.4.1, a odbijen je i zahtjev za dobijanje svih zaključaka o izricanju novčane kazne koje je konstatovala ekološka inspekcija tokom inspekcijskih nadzora na tom gradilištu.

Iz UIP pri tom tvrde da bi objavljivanje tih izvještaja prije okončanja postupaka, osim što bi imalo štetne posljedice, bilo – nezakonito.

Isto objašnjenje, Uprava je imala i za nedostavljanje kopija svih zahtjeva za prekršaje koje su inspektori za vode i ekološki inspektori podnijeli nadležnim sudovima na osnovu utvrđenih nepravilnosti na gradilištu poddionice 4.4.1, na području KO Jabuka i KO Mateševo, Opština Kolašin.

Iz MANS-a podsjećaju da je prema Zakonu o inspekcijskom nadzoru, inspekcijski nadzor javan.

Direktor Istraživačkog centra MANS-a Dejan Milovac ocijenio je potpuno neprihvatljivom praksu UIP da “na ovaj način štiti kinesku kompaniju CRBC od građana Crne Gore i da aktivno saučestvuje u besprizornom sakrivanju informacija o tome kako se devastira rijeka Tara”.

“Nema sumnje da će inspekcija morati da pruži odgovore na postavljena pitanja, ne samo zbog zakona o slobodnom pristupu informacijama, već prije svega što njihov matični zakon propisuje da inspekcijski nadzor mora biti javan”, rekao je on “Vijestima”.

Milovac podsjeća da je više vladinih funkcionera u proteklom periodu saopštilo da se CRBC-u “ne gleda kroz prste” i da se kineska kompanija angažovana za radove na auto-putu “uredno sankcioniše kada se utvrdi da su prekršeni propisi”.

“Nažalost, uz stav inspekcije gdje se krije apsolutno sve, ostaje nam da vjerujemo na vladinim kadrovima poput ministra održivog razvoja i životne sredine Pavla Radulovića, što je, pokazalo se, nije najbolji put da se dođe do istine i činjenica”, rekao je Milovac.

On navodi i da kineska kompanija CRBC “izvodi radove na osnovu projekata koje je sama izrađivala”, a da je resorno ministarstvo te projekte proglasilo za tajna dokumenta.

“Sada imamo situaciju da je i kontrola primjene tih projekata, odnosno izgradnje auto-puta – takođe tajna. Ovo je teško prihvatljivo i za projekte manjeg obima, a kamoli za trenutno najveću investiciju u infrastrukturu, kako kada su u pitanju finansije, tako i opseg uticaja na životnu sredinu”.

Praksa sakrivanja informacija od građana, dodaje Milovac, može samo da odgovara CRBC-u, koji “već dokazano, ne poštuje propise i zakone”.

Ocijenio je da takva praksa odgovara i samom Ministarstvu saobraćaja kao investitoru projekta izgradnje auto-puta.

Iz MANS-a apeluju na Upravu za inspekcijske poslove da, i prije sudske odluke, bez odlaganja stave na uvid tražene informacije.

“Jer je nesporni interes crnogorske javnosti da zna šta se dešava na gradilištima trenutno najskuljeg projekta u državi”, rekao je Milovac.

Zakon: Inspekcijski nadzor je javan

Prema članu 8 Zakona o inspekcijskom nadzoru, inspekcijski nadzor je javan.

“Inspekcijski nadzor je javan. Kada je u pitanju zaštita života i zdravlja fizičkih lica ili teže narušavanje javnog interesa, inspekcijski organ je dužan da obavijesti javnost o činjeničnom stanju i nepravilnostima utvrđenim u postupku inspekcijskog nadzora”, navodi se u Zakonu.

Zbog devastacije Tare, MANS je u oktobru i novembru, u saradnji sa šest ekoloških NVO, specijalnom državnom tužiocu podnio krivične prijave protiv odgovornih u ministarstvima saobraćaja i održivog razvoja i turizma, ekološke i inspekcije za vode, članova komisije za nadzor radova na auto-putu i kineske kompanije CRBC.

Prijave su podnesene zbog osnovane sumnje u zloupotrebu službenog položaja, nesavjesnog vršenja službene dužnosti nadzora, te izazivanja zagađenja životne sredine.

Iz tužilaštva do danas nisu dobili odgovor.

Komentari su isključeni.