Evropska komisija prepoznala značaj iskustava MANS-a u oblasti slobodnog pristupa informacijama

0

ECKancelarija Evropske komisije u Briselu je prepoznala značaj iskustava MANS-a u oblasti slobodnog pristupa informacijama i podržala projekat kroz koji ćemo prenijeti naša znanja na kolege iz Transparency International-a u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Access Info Europe i globalnom mrežom organizacija koje se bave pristupom informacijama FOI Advocates.

Ovaj projekat će povećati transparentnost državne administracije u tri zemlje regiona kroz razmjenu iskustava i sudske prakse, kao i omogućiti uspostavljanje mehanizama za praćenje borbe protiv korupcije, a time i uporedivost rezultata između zemalja regiona.

MANS će pomoći kolegama iz Hrvatske i BiH da uspostave sistem monitoringa transparentnosti državne uprave, razviju pravne mehanizme za podnošenje zahtjeva za informacijama, žalbi i tužbi. Naučićemo ih i kako da analiziraju dobijene podatke i koriste ih za podnošenje krivičnih prijava i inicijativa drugim državnim organima. Štaviše, kolegama ćemo prenijeti znanja vezana za praćenje sprovođenja antikorupcijskih politika korišćenjem zakona o slobodnom pristupu informacijama.

U toku projekta, partneri će pružati podršku građanima koji žele da podnesu zahtjeve za informacijama, ali i sami tražiti brojna dokumenta koja će povećati transparentnost u oblastima koje su posebno osjetljive na korupciju. Iste podatke tražićemo i u zemljama EU, zahvaljajući saradnji sa brojnim evropskih organizacijama. Na taj način dobićemo uporedive podatke o spremnosti državnih institucija da objave informacije, posebno dokumentaciju o privatizaciji, izgradnji velikih objekata, javnim nabavkama, finansiranju političkih partija i bogaćenju javnih funkcionera.

Na taj način ćemo obezbijediti da Crna Gora ima korist od napredne prakse institucija iz regiona, a posebno iz EU, kako bi pomogli našim državnim institucijama i sudovima da unaprijede pristup informacijama u praksi, posebno dokumentima čije objavljivanje bi omogućilo otkrivanje slučajeva korupcije.

Imajući u vidu stalne pritiske i opstrukcije sa kojima se susrećemo u naporima da povećamo transparentnost crnogorskih državnih institucija, posebno smo ohrabreni činjenicom da su naša znanja i iskustva u ovoj oblasti prepoznata od strane Brisela kao model za druge organizacije u regionu koje se bore za evropske vrijednosti. Ostaje da se nadamo da će i naši državni funkcioneri koji se retorički zalažu za evropske integracije, što prije prepoznati potrebu da nađu vremena i sluha za poštovanje zakona i primjenu evropskih standarda u praksi.

S poštovanjem
MANS

Komentari su isključeni.