MANS zatražio da se tužba protiv Ministarstva za evropske integracije razmatra po hitnom postupku

0

branislav radulovicMANS je danas i formalno od Predsjednika Upravnog suda Branislava Radulovića zatražio da se tužba protiv Ministarstva za evropske integracije koja se odnosi na sakrivanje odgovora na Upitnik Evropske komisije razmatra po hitnom postupku.

Naime, MANS je tužio Ministarstvo za evropske integracije jer je ta institucija odbila da omogići pristup odgovorima na Upitnik Evropske komisije proglašavajući ih tajnom, čime je prekršila Ustav Crne Gore i Zakon o slobodnom pristupu informacijama.

Naime, prema članu 51 Ustava Crne Gore, svako ima pravo pristupa informacijama u posjedu državnih organa i organizacija koje vrše javna ovlašćenja dok se to pravo može ograničiti ako je to u interesu zaštite života, javnog zdravlja, morala i privatnosti, vođenja krivičnog postupka, bezbjednosti i odbrane, spoljne, monetarne i ekonomske politike.

Informacije koje je ministarka Gordana Đurović proglasila tajnom odnose se na proces evropskih integracija Crne Gore i sadrže podatke o implementaciji reformi, te je nesporan interes građana Crne Gore da imaju punu informaciju o tome na koji način je Briselu predstavljeno trenutno stanje u zemlji.

Smatramo da Upravni sud u ovom konkretnom slučaju mora dati prednost ovom postupku u odnosu na većinu predmeta koji će se razmatrati po redovnoj proceduri, imajući u vidu da je u ovom predmetu interes javnosti da zna puno veći u odnosu na interese Ministrastva za evorpske integracije da ovaj dokument sakrije od građana.

Sa druge strane smatramo da sud mora prepoznati značaj sopstvene uloge u ovom veoma važnom predmetu i doprinijeti zaštiti javnog interesa koji se sagledava u dostupnosti informacija od značaja za razvoj crnogorskog društva, posebno u oblasti Evropskih integracija.

MANS

Komentari su isključeni.