Poziv na rješavanje nagomilanih problema u privatizaciji

0

vujica-lazovicMANS poziva predsjednika i potpredsjednika Savjeta za privatizaciju, Vujicu Lazovića i Branka Vujovića, kao i predstavnike oba sindikata, da prisustvuju javnim raspravama sa radnicima kompanija na sjeveru i na ozbiljan, zakonit i neselektivan način pristupe rješavanju nagomilanih problema u privatizaciji.

Višemjesečna analiza privatizacije preduzeća na sjeveru koju je sproveo MANS pokazuje da su korupcija u privatizaciji, kao i pasivan, selektivan i netransparentan rad državnih institucija ključni uzroci kršenja ugovora o privatizaciji, prava radnika i manjinskih akcionara. Takva privatizacija ne samo što nije doprinijela ekonomskom razvoju i pokretanju proizvodnje, već je omogućila bogaćenje uticajnih pojedinaca na račun interesa države i zaposlenih.

U toku procesa privatizacije većina kompanija se susrela sa stečajem, čija glavna karakteristika je krajnja netransparentnost rada stečajnih upravnika i sudija, što ostavlja veliki prostor za korupciju. Štaviše, podaci o prodaji imovine kompanija koje su u stečaju su tajna čak i za radnike i manjinske akcionare, dok su u nekim kompanijama stečajni upravnici nakon prodaje firmi postali direktori.

branko vujovicRadnici u većini kompanija štrajkuju zbog neisplaćenih zarada, iako im Zakon o radu, a u nekim slučajevima i ugovori o privatizaciji garantuju redovne plate, i to samo zahvaljujući selektivnoj kontroli Inspekcije rada. Štaviše, radikalnim formama protesta radnici ugrožavaju svoje zdravlje, jer im se to nameće kao jedini način da skrenu pažnju državnih institucija kojima je dužnost da ih zaštite. Takva praksa ugrožavanja ljudskih prava predstavlja jasan dokaz nespremnosti države da natjera investitore da poštuju crnogorske zakone i privatizacione ugovore i ne smije biti način za rješavanje problema.

Kada su u pitanju kompanije iz sjevernog dijela države, MANS je podnio preko 1000 zahtjeva za informacijama kojim smo nadležnim institucijama tražili podatke o privatizaciji. Uspjeli smo da obezbijedimo objavljivanje 7 ugovora, ali je većina podataka i dalje tajna, što onemogućava kvalitetnu kontrolu ispunjavanja ugovorenih obaveza. Štaviše, čak i kada su objavile ugovore, državne institucije su sakrile socijalne i investicione programe kako od očiju javnosti, tako i od zaposlenih u tim kompanijama. Državni fondovi koji su prodali akcije su, prema ugovorima koji su objavljeni, bili dužni da sprovode kontrolu njihove realizacije, ali prema njihovim zvaničnim odgovorima, kontrole maltene nema. Zbog toga novi vlasnici uništavaju preduzeća i otpuštaju radnike, iako su se ugovorima obavezali na investicije i proizvodnju.

Na osnovu prikupljenih podataka, MANS je do sada podnio 28 prijava tužilaštvu i inspekcijama ukazujući na kršenja prava radnika i slučajeve korupcije u privatizaciji. Njihove odgovore čekamo.

U cilju prikupljanja dodatnih informacija i dostavljanja pribavljenih ugovora o privatizaciji, MANS će sledeće nedeće nedelje organizovati seriju javnih rasprava “Koliko su se ugradili u to što su uradili”, sa radnicima preduzeća sa sjevera.

MANS poziva Vujicu Lazovića, predsjednika Savjeta za privatizaciju i potpredsjednika Vlade koji je saopštio da ne zna nikoga ko se okoristio o proces privatizacije, da posjeti radnike i bolje se informiše o rezultatima onoga za šta je u Vladi i Savjetu zadužen.

Pozivamo i aktuelnog ministra ekonomije i potpredsjednika Savjeta, Branka Vujovića, koji je dugo godina kao direktor Agencije bio zadužen da obezbijedi kvalitetno sprovođenje privatizacije. Očekujemo da Vujović objasni radnicima šta se desilo sa takozvanim strateškim investitorima, zbog čega nije obezbijedio kontrolu sprovođenja ugovora i zašto ih drži daleko od očiju javnosti.

Pozivamo Savez samostalnih sindikata čiji predstavnici su direktno učestvovali u prodaji preduzeća kroz članstvo u Savjetu za privatizaciju i tenderskim komisijama, i koji se decenijama finansira od članarine svih zaposlenih građana kako bi im navodno zaštitio prava na rad.

Na kraju, pozivamo i predstavnike Reformskog sindikata da prisustvuju javnim raspravama i radnicima u praksi pokažu spremnost da se ozbiljno posvete rješavanju njihovim problema.

Nadamo se da će i članovi Savjeta za privatizaciju i predstavnici sindikata konačno pokazati elementarnu odgovornost za posao koji obavljaju i prepoznati značaj sistemskog i zakonitog rješavanja problema u procesu privatizacije.

Vanja Ćalović
izvršni direktor

Komentari su isključeni.