Gdje su zapisnici sa sjednica NKT-a?

0

Ministar zdravlja Kenan Hrapović već dva mjeseca odbija da MANS-u dostavi zapisnike sa sjednica Nacionalnog koorinacionog tijela za zarazne bolesti (NKT), tvrdeći da ih njegovo ministarstvo ne posjeduje iako je on lično krajem marta potpisao rješenje o osnivanju tog tijela čiji je i sam član. Sam NKT se još na početku epidemije proglasio nenadležnim za dostavu informacija i uputio nas na Ministarstvo zdravlja, kao svog osnivača.

Rjesenje Ministarstva zdravlja

MANS je zapisnike sa sjednica tražio i od Generalnog sekretarijata Vlade, ali smo ponovo bili upućeni na Ministarstvo zdravlja i ministra Hrapovića.

Odgovor NKTa

NKT je u protekla tri mjeseca preuzelo dobar dio nadležnosti zakonodavne i izvršne vlasti kada je u pitanju suzbijanje epidemije virusa korona, naročito kada se radi o mjerama kojima se drastično ograničavaju osnovna ljudska i građanska prava. Uprkos tome, i dalje se vrlo malo zna o tome na koji način se u tom tijelu donose odluke koje imaju direktan uticaj ne samo na zdravlje građana Crne Gore, već i na ukupnu ekonomiju države.

Osim rješenja o osnivanju NKT-a koje je potpisao ministar Hrapović, gotovo da ne postoji javno dostupan dokument kojim se definišu procedure rada ovog tijela, a posebno na koji način se donose odluke o mjerama.

Od samog osnivanja, sjednice NKT-a su zatvorene za medije, a osim saopštenja i povremenih konferencija za medije i objava na društvenim mrežama Vlade Crne Gore, ne postoje detaljnije informacije o tome kako NKT donosi odluke. Isto se može reći za takozvane operativne štabove koji funkcionišu pod NKT-om, a u čijem radu na mjestima na kojima se donose odluke učestvuje još namjanje stotinu ljudi.

Osim zapisnika, MANS je od Ministarstva zdravlja i NKT-a zatražio i dokumentaciju o kupljenoj i doniranoj medicinskoj opremi, njenoj distribuciji, te dokumenataciji na osnovu koje se troši novac namijenjen suzbijanju epidemije.  I za ove informacije ministar Hrapović je rekao da ih ne posjeduje, iako lično učestvuje u radu NKT-a.

Na sve ove odgovore Ministarstva zdravlja MANS je uložio žalbe Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama na čijem čelu je Sreten Radonić, ali Agencija već više od mjesec dana odbija da se izjasni o njima.

Dejan Milovac
MANS

Nejasne odluke o isplati 1.7 miliona eura

MANS je odluke o pojedinačnim isplatama sa računa NKT-a zatražio i od Generalanog sekretarijata Vlade. Uvidom u tu dokumentaciju, te vladinu uredbu o načinu raspodjele sredstava doniranih povodom epidemije virusa korona, nije jasno na osnovu čega je NKT birao kompanije kojima je do sada isplaćeno preko 1.7 miliona eura, te ko je sve učestvovao u donošenju takvih odluka. Te informacije su se morale naći i u zapisnicima sa sjednica NKT-a koje Ministarstvo zdravlja i dalje odbija da učini javim. Svaku od odluka o isplati potpisao je predsjednik NKTa, Milutin Simović.

Tajni ugovori o kupljenoj i doniranoj opremi

Ministarstvo zdravlja tvrdi da ne posjeduje bilo kakvu informaciju ni o medicinskoj opremi koju je Vlada Crne Gore kupila u Kini za potrebe crnogorskih zdravstvenih ustanova, kao ni o njenoj distribuciji.

Ministar Hrapović tvrdi da ne posjeduje ni dokumentaciju na osnovu koje su realizovane donacije medicinske opreme, te ugovore sa Taksimom Šinavatrom, Džekom Ma (Alibaba Group), Petrosom Statisem, te Aleksandrom Mijajlovićem i Rankom Ubovićem. Jedini ugovor koji je MANS-u dostavljen po zahtjevu za slobodan pristup informacijama je bio onaj na osnovu kojeg je realizovana donacija Hajriza Brčvaka.

NKT paradržavno tijelo sa ogromnim ovlašćenjima

Nedopustovo je da tijelo u kojem sjedi šest ministara, direktor uprave policije, te službenici ANB-a, ima svoj privatni račun u komercijalnoj banci, nema jasnu liniju odgovornosti, precizno definisane nadležnosti i javnost u donošenju odluka, a kao takvo predstavlja veoma moćno oruđe u rukama onih koji mimo zakona i zvaničnih procedura ograničavaju prava građana Crne Gore. Više je nego očigledno da NKT svaki danom sve više poprima obrise paradržavnog tijela, takozvane „specijalne jedince“ Vlade Crne Gore, koja će u i budućnosti biti paravan za nastavak prakse netransparentnog donošenja odluka koje utiču na sve nas.

Komentari su isključeni.