Građanska inicijativa Vaselja Siništaja, Pozitivna Crna Gora i NOVA u ime Demokratskog fronta podnijele danas MUP-u nove zahtjeve za inspekcijski nadzor biračkog spiska

1

Tri političke partije – Građanska inicijativa Vaselja Siništaja, Pozitivna Crna Gora i NOVA u ime Demokratskog fronta podnijele su danas MUP-u nove zahtjeve za inspekcijski nadzor biračkog spiska i to za po 464 lica za koja postoji sumnja da u Crnoj Gori ne žive dugi niz godina ili da su preminula, pa samim tim po zakonu nemaju biračko pravo niti mogu biti upisana u birački spisak.

Ove političke partije inicijative MUP-u su podnijele na osnovu MANS-ove analize dokumentacije koja je na dan beranskih izbora zaplijenjena u jednom od štabova DPS-a Berane. Sastavni dio te dokumentacije čine i izvodi iz biračkog spiska za pet biračkih mjesta “MZ Lim” “Lim I” “Lim II” “MZ Park” i “Park II” na kojima su aktivisti DPS-a svojeručno dopisivali razne informacije o biračima, uključujući i to kojim političkim partijama pripadaju, u kojoj zemlji u inostranstvu žive i da li su neka od tih lica preminula. Tako je DPS u pomenutim spiskovima identifikovao ukupno 443 lica za koja se tvdi da žive u inostranstvu i još 21 lice za koje se u tim dokumentima navodi da su preminula.

Podsjećanja radi, na beranskim izborima pravo glasa je imalo skoro 24 hiljade birača, a konkretno na pet spornih biračkim mjesta “MZ Lim” “Lim I” “Lim II” “MZ Park” i “Park II” ukupno 4218 birača.

Činjenica da na samo pet biračkih mjesta u Beranama, prema podacima oduzetim od aktivista DPS-a, preko 10% glasača ne bi smjelo da bude upisano u birački spisak potvrđuje više puta izrečene sumnje MANS-a da crnogorski birački spisak sadrži brojne neregularnosti i da se njime ozbiljno manipupliše u cilju ostvarivanja što boljeg rezultata partije na vlasti.

Upravo je to i razlog zbog čega je MANS u saradnji sa tri političke partije danas inicirao inspekcijski nadzor biračkog spiska za ove konkretne slučajeve, kako bi se utvrdilo da li su navodi iz spiskova aktivista DPS-a tačni i da li se 464 sporna lica mogu nalaziti u biračkom spisku. Po zakonu o biračkim spiskovima MUP ima rok od 24 časa da izvrši inspekcijski nadzor biračkog spiska za sva prijavljena lica i da u roku od 48 časova partijama koje su podnijele inicijative dostavi zapisnike o izvršenom inspekcijskom nadzoru.

Nakon što MUP dostavi informacije o inspekcijskom nadzoru biračkog spiska i podatke da li su navodi u dokumentima DPS-a tačni ili ne, biće potrebno provjeriti i da li je neko umjesto tih lica glasao na beranskim izborima koristeći lažne lične karte i utvrditi odgovornost lica koja su omogućila da do ovakvih propusta dođe.

Obaveza MUP-a bila je da utvrdi ko su lica koja su u Crnoj Gori izgubila prebivalište ili su preminula pa po tom osnovu ne mogu biti u biračkom spisku, što oni nisu učinili. Stoga ih pozivamo da makar po hitnom postupku procesuiraju inicijative za inspekcijski nadzor biračkog spiska koje su danas podnijete od strane političkih partija kako bi se birački spisak konačno počeo čistiti od nepravilnosti i da partijama dostave zapisnike o inspekcijskom nadzoru u zakonom predviđenom roku.

MANS

1 Comment

  1. To nije ništa novo jer na Balkanu još uvjek glasaju pokojnici,jer samo od živih nemogu se tako dugo držati na vlasti