Gradska biblioteka

0

Zgrada biblioteke

Ova studija se odnosi na posao adaptacije gradske biblioteke u Podgorici, koji je počeo još 2006.godine. Za to vrijeme, Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice je kao investitor zaključila čak četiri ugovora sa firmom „Cijevna komerc“ u vezi različitih vrsta radova na biblioteci. Od prvog ugovora za nadogradnju biblioteke, čija je vrijednost bila oko 550 hiljada eura, u međuvremenu su zaključena još tri nova ugovora, kojima je ukupna vrijednost radova povećana za dodatnih 1,9 miliona eura. Budući da su za tri, od četiri ugovora, potpisani i aneksi kojima su odobreni dodatni radovi, računica pokazuje da je do danas koštala blizu tri miliona eura.

Studija takođe pokazuje kako su kršeni rokovi za završetak posla, ali i ukazuje na osnovanu sumnju u zloupotrebu službenog položaja odgovornih u Agenciji prilikom sprovođenja tenderske procedure i naročito zaključivanja aneksa ugovora za dodatne radove, kojima je favorizovan izvođač „Cijevna komerc“ na štetu javnog interesa.

Studiju slučaja možete pogledati ovdje

Komentari su isključeni.