Inicijative Agenciji za sprečavanje korupcije

0

U cilju otkrivanja konflikta interesa i/ili nezakonitog bogaćenja, MANS istražuje promjene bogatstva funkcionera pravosudnih organa tokom vremena. Sve promjene od stupanja na funkciju do prestanka iste, upoređuju se kroz vrijeme za svakog od službenika, kako bi se utvrdilo povećanje imovine ili prihoda a bez opravdanja.

Za sve takve slučajeve, a analizirajući Izvještaje o prihodima i imovini javnih funkcionera, kao i sve dostupne javne registre (Uprava za nekretnine, vlasništva u kompanijama – Centralni registar privrednog suda, vozila i dr.) kako bi se utvrdili svi prihodi i/ili sredstva koja nijesu prijavili, MANS podnosi Inicijative za sprovođenje mjera iz nadležnosti Agencije za sprječavanje korupcije od koje se traži da istraži moguće nezakonito bogaćenje pravosudnih zvaničnika kao i članova njihovog domaćinstva.

U nastavku se nalaze podnijete Inicijative kao i odgovori Agencije za sprječavanje korupcije po osnovu istih.

Erdan Feratović – Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Plavu

Gorica Golubović – Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama

Rifat Hadrović – Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju

Milivoje Katnić – Glavni specijalni tužilac pri Specijalnom džavnom tužilaštvu Crne Gore

Ljiljana Klikovac – Rukovodilac rada Osnovnog državnog tužilaštva

Feriha Muratović – Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju

Stevo Šekarić – Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću

Milivoje Tomčić – Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Pljevljima

Vesna Medenica – Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore

Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske unije. Svi iznijeti stavovi ne mogu se smatrati stavovima Evropske unije i isključiva su odgovornost projekta.
This project is funded by the EU – All views expressed cannot be attributed to the EU and are the sole responsibility of the project.

Komentari su isključeni.