Izvještaj o sprovođenju Akcionog plana Skupštine Crne Gore, januar – jun 2011

0

Akcioni plan za jačanje zakonodavne i kontrolne uloge Skupštine Crne Gore usvojen je 9.  decembra 2010. godine na Kolegijumu predsjednika Skupštine, kao odgovor na kritike koje
je Evropska komisija iznijela u Mišljenju o kandidaturi Crne Gore za članstvo u Evropsku  uniju. Evrpopska komisija je konstatovala da je potrebno unaprijediti nadzornu ulogu  Skupštine, te da su aktivnosti našeg Parlamenta na polju borbe protiv korupcije i dalje  nedovoljne.

Zbog toga je Parlament usvojio Akcioni plan koji se odnosi na četiri oblasti: jačanje  zakonodavne i nadzorne uloge, efikasnost rada, administrativni i materijalni kapaciteti i  otvorenost i transparentnost, čija bi implementacija u periodu od godinu dana unaprijedila rad ove institucije.

Nakon usvajanja Akcionog plana od strane Skupštine, MANS je odlučio da sprovede praćenje implementacije ovog dokumenta, kako bi obezbijedio da javnost ima objektivne  informacije o reformama koje sprovodi Parlament. Informacije date u ovom izvještaju  prikupljene su direktnim praćenjem sjednica Skupštine Crne Gore kao i svih sjednica svih radnih tijela Parlamenta, kao i posredstvom Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Ovaj izvještaj o realizaciji Akcionog plana Skupštine Crne Gore odnosi se na period od 9.  decembra 2010. do 30. juna 2011. godine.

Izvještaj možete preuzeti OVDJE

Komentari su isključeni.