Odbaciti predlog odluke o donošenju planskog dokumenta “Mirište”

1

MANS je danas pozvao odbornike lokalnog parlamenta Budva da odbace predlog  odluke o donošenju planskog dokumenta „Mirište“ kojim se na parceli u vlasništvu nikšićkog biznismena Branislava Mićunovića legalizuju dva divlje podignuta objekta, od kojih jedan ima čak osam spratova.

Opština Budva je, novcem iz opštinske kase, platila izradu planskog dokumenta koji zahvata samo parcelu Mićunovića od oko 1700 m2, na kojoj su već završeni grubi građevinski radovi na osmospratnoj zgradi i jednom dvospratnom objektu.

Tokom javne rasprave, MANS je jedini dostavio komentare na nacrt planskog dokumenta, a bio i jedini koji je učestvovao na centralnoj javnoj raspravi. Na raspravi je prezentovan dokument koji je praktično prepisao stanje na terenu, odnosno stoprocentno uklopio nelegalne objekte na parceli Branislava Mićunovića.

Nacrtom plana za lokaciju „Mirište“ sada je „predviđena izgradnja“ osmospratnice u kojoj će biti smješteni apartmani, kao i pomoćni objekat u kome bi trebalo da bude smještene prodavnice, spa i bazen.

Izrada ovakvog plana je povjerena podgoričkoj kompaniji „Urban Studio“, čiji vlasnik je Gordana Raičević, koja je prethodno bila zaposlena u Republičkom zavodu za urbanizam i projektovanje – RZUP.

Upravo sa RZUP-om Raičevićka je sklopila ugovor za izradu ovog plana, tako da su objekti legalizovani na osnovu dokumenta koji su zajednički izradili Urban Studio i RZUP koji je u vlasništvu Aca Đukanovića.

Raičevićka je inače bila i na čelu stručne komisije za ocjenu planskog dokumenta kojim je Acu Đukanoviću drastično povećana spratnost na objektima na njegovoj parceli u Podgorici na kojoj se nalazila područna jedinica Uprave policije, kada smo takođe ukazali na konflikt interesa koji postoji.

U vezi sa planom za lokaciju „Mirište“, MANS je dostavio set primjedbi na plan, kojima je ukazao na brojne nepravilnosti tokom njegove izrade, ali i na činjenicu da se planom, o trošku građana, legalizuje divlja gradnja privilegovanog investitora.

Prema podacima iz katastra, namjena tog zemljišta je „voćnjak 2. klase“, dok je u Prostornom planu Budve iz 2007. godine ova površina definisana kao maslinjak. Međutim, nakon što je na parceli Mićunovića početa izgradnja objekta, izmjenama Prostornog plana to područje je prenamijenjeno za izgradnju turističkih kapaciteta, što je bila inicijalna legalizacija ovih objekata.

Pored toga, čak i u takvim izmjenama navodi se da je na parceli Mićunovića predviđena izgradnja smještajnih kapaciteta do 50 ležaja u „manjim objektima“ koji će se uklopiti u zelenilo. Sa druge strane, nacrt plana predviđa osmospratnicu koja nije „manji objekat“, niti se može uklopiti u zelenilo.

U odgovorima na komentare koje je MANS dostavio, Gordana Raičević nas je informisala da dovođenje prostora-parcele u prethodno stanje „kada su grubi građevinski radovi na objektu već bili izvedeni, tehnički nemoguće i ekonomski neopravdano“.

Smatramo da tehnički nije nemoguće srušiti osmospratnicu, ali razumijemo da je to svakako ekonomski nesiplativo za vlasnika objekta na parceli Mićunovića. Ipak, prvenstveni zadatak Opštine trebalo bi da bude očuvanje javnog interesa i sprovođenje planova koje je sama donijela, a ne briga o interesu nekog investitora kome je dozvoljeno da godinama nelegalno gradi.

Objekat je u međuvremenu građen do sadašnjih osam spratova, iako za taj dio Budve sve do sada nije postojao detaljniji plan na osnovu kojeg bi bilo moguće izdati građevinsku dozvolu. Imajući u vidu da danas objekat na terenu stoji potpuno netaknut, sasvim je očigledno da inspekcija ili nije posjećivala ovu lokaciju, ili nije uopšte smjela da reaguje, imajući u vidu činjenicu da je vlasnik parcele nikšićki biznismen Branislav Mićunović. Sam objekat je potpuno uoćljiv imajući u vidu da se nalazi uz samu magistralu, između Svetog Stefana i Bećića.

Takođe nema informacija da li je objekat pečaćen, da li su naplaćene mandatne kazne, da li je inspekcija pokušala rušenje, te šta je uopšte radila ova institucija dok je trajala nelegalna gradnja ovog objekta.

Imajući u vidu da je objekat podignut tokom mandata tadašnjeg ministra Branimira Gvozdenovića, MANS će u narednom periodu pokušati da ispita i koja je bila njegova uloga u očuvanju nelegalnog objekta na parceli Branislava Mićunovića.

U svakom slučaju, usvajanjem plana za lokaciju „Mirište“ stvoriće se konačni uslovi da nelegalni objekti dobiju dozvolu, čime će njihov investitor biti pošteđen od odgovornosti za kontinuirano kršenje zakona i nelegalnu gradnju.

Nacrt ovog plana je utvrdio aktuelni gradonačelnik Budve, Lazar Rađenović, koji je morao biti upoznat sa činjenicom da Opština donosi plan kojim će se legalizovati divlji objekti i koji nije u skladu sa planom višeg reda, i u tom smislu Rađenović samo nastavlja stopama svog prethodnika, Rajka Kuljače.

Zato još jednom pozivamo budvanske odbornike da odbace plan za „Mirište“ sve dok se predlog plana ne uskladi sa Prostornim planom Budve kao planom višeg reda, ali i dok se ne utvrdi odgovornost za kršenje zakona i nerad inspekcija koji je rezultirao nelegalnom gradnjom osmospratnice.

Dejan Milovac
Direktor programa za urbanizam
MANS

1 Comment

  1. nerazumijem

    Hotel ,,Splendid,, u Budvi, kad je otvoren veoma je dobro poslovao. te godine je imao dobit od oko 28 miliona eura. Ove godine svi pokazatelji upućuju da će još bolje poslovati i da se računa prihod od oko 3 miliona eura. Nerazumijem, prva godina rada 28 000 000 ova godina još bolja oko 3 000 000. Znate li vi kako?