Ključne odredbe tri zakona ne funkcionišu

0

Iako su nedavno raspisani lokalni izbori u Herceg Novom, u Crnoj Gori trenutno ne funkcionišu ključne odredbe sva tri zakona kojim se definiše kontrola izbornog procesa što u startu dovodi u pitanje legitimitet tih izbora.

Naime, ključne odredbe Zakona o finansiranju političkih partija koje su zabranjivale zloupotrebe javnih fondova i funkcija za potrebe izborne kampanje partije na vlasti stavljene su van snage od strane Ustavnog suda. Tako, funkcioneri sada bez ikakvih ograničenja mogu da u toku kampanje zapošljavaju birače u javnom sektoru, da kupuju glasove jednokratnim socijalnim davanjima bez ikakve kontrole, da dijele subvencije, kredite i druge beneficije i na taj način nezakonito utiču na izborni rezultat i izbornu volju građana.

Sa druge strane Skupština još uvijek nije sačinila predlog novog Zakona o finansiranju političkih subjekata kojim bi se na ove izazove makar i djelimično odgovorilo, već je probijanjem roka i teorijski onemogućila da za hercegnovske izbore na snazi bude bilo kakav pravni okvir koji bi sprječavao zloupotrebe javnih fodova i ovlašćenja za potrebe izbora. Tako, sve i da se Zakon do održavanja izbora usvoji on se na hercegnovske izbore ne može primijeniti, pošto se oni moraju održati po zakonima koji su važili u trenutku raspisivanja.

Takođe, prema najavama koje stižu iz Vlade, do hercegnovskih izbora neće realno početi da se primjenjuju ključne odredbe Zakona o izboru odbornika i Zakona o biračkom spisku koje za cilj imaju unapređenje kontrole lica koja imaju pravo glasa i onih koji na izbore izlaze. Iako formalno oba zakona počinju da se primjenjuju od 1. novembra, najavom Vlade da nije obezbijeđen novac za tu primjenu ostavljeno je jako malo prostora da se unapređenje zaista i desi, te da ove norme ipak profunkcionišu prije izbora.

To u praksi znači da je malo vjerovatno da će za hercegnovske izbore postojati elektronska identifikacija birača koju je MUP trebalo da obezbijedi, a koja bi omogućila precizniju kontrolu biračkog spiska i obezbijedila da na izborima glasaju samo lica koja zaista imaju biračko pravo. Odsustvo pune primjene ovih odredbi će omogućiti da biračko pravo ponovo koriste i birački fantomi i duplikati iz biračkog spiska, za koje smo nesporno utvrdili da postoje.

Takođe, do održavanja izbora u Herceg Novom neće postojati jedinstveni birački spisak, povezan sa svim drugim relevantnim registrima kao što su registri prebivališta i boravišta ali i sa matičnim knjigama rođenih i umrlih. Implementacija ovog rješenja bi u praksi dovela do toga da se konačno poveća tačnost i ažurnost biračkog spiska i da se on očisti od fantoma, duplikata, preminulih lica ali i onih koji su svoje biračko pravo izgubili po osnovu odjave prebivališta i preseljenja u neku drugu zemlju.

Sve navedeno ukazuje na činjenicu da su se Vlada i vladajuća struktura očigledno odlučile da sistemski uruše kompletan izborni proces i da konačno legalizuju sve mehanizme za kupovinu glasova o kojima svjedoči kako afera “Snimak” tako i brojna istraživanja koja je sproveo MANS a koja dokazuju da je kupovina glasova realnost u Crnoj Gori.

Posebno je problematično što se vladajuća struktura na ovakav način odnosi prema izbornom procesu imajući u vidu da je izgradnja povjerenja u izbore ključni prioritet Crne Gore u procesu EU integracija i da ovako neodgovorno ponašanje Vlade i vladajuće strukture sigurno biti prepoznato u izvještaju o napretku Crne Gore koji se očekuje u oktobru.

Vuk Maraš
Direktor Monitoring programa

Komentari su isključeni.