Kockarski lobi ne može biti iznad zakona

0

Oklijevanje Poreske uprave da, odmah po usvanjaju zakona kojim je oporezovano kockanje i klađenje, obezbijedi njegovu punu primjenu predstavlja pokazatelj da je kockarski lobi u Crnoj Gori i dalje iznad zakona, te da ne postoji politička volja da se zakon primjenjuje prema svima jednako.

Naime, ni nakon dvije sedmice od kada je donijet novi zakon, priređivači igara na sreću “nisu bili u mogućnosti” da prilagode svoje poslovanje i usklade ga sa zakonom. Od početka ove sedmice, jedine lokacije na kojima ne postoji primjena Zakona su kladionice i ostali objekti u kojima se priređuju igre na sreću, pa se postavlja pitanje zbog čega država toleriše ovakvo ponašanje i zbog čega nema interes da kockarsku industriju vrati u zakonske okvire.

Pored toga, kako bi izbjegle zakonsku obavezu plaćanja poreza, pojedina udruženja priređivača igara na sreću posljednih dana su veoma aktiva u špekulacijama u vezi sa navodnom neusklađenosću Zakona o PDV-u sa direktivama Evropske unije.

Naravno, kockari su u ovom slučaju odlučili da iz EU Direktive “uzmu” i citiraju samo ono što njima odgovara, pa tako u potpunosti zaobilaze član 401 EU Direktive 2006/112/EC kojim je nedosmisleno navedeno da “Direktiva ne sprečava države članice da uvode poreze i druge takse na klađenje i kockanje…”

Čak i član 135 Direktive na koji se kockari pozivaju i koji pogrešno citiraju na našem jeziku, govori da je od poreza izuzeto “klađenje, kockanje i lutrija koje su predmet uslova i ograničenja koje postavlja svaka zemlja članica pojedinačno”, što potvrđuje da je Crna Gora imala pravo da nezavisno odluči da li da kockarima uvede obavezu plaćanja PDV-a.

Ono što predstavlja puno veći problem za kockarska udruženja od samog plaćanja poreza jeste činjenica da uvođenje PDV-a znači i uvođenje više reda u kockarsku industriju, te vrlo preciznu evidenciju i kontrolu njihovih prihoda što sada nije bio slučaj. Nekontrolisane kockarske aktivnosti su veoma pogodno tle za pranje novca stečenog kriminalom, pa smatramo da je svaka dodatna kontrola dobrodošla kako bi se na vrijeme prepoznalo i sancionisalo kršenje zakona i krivična djela.

Kada imamo u vidu da su pojedini oblici igara na sreću kao što je to slučaj sa lutrijskim igama u potpunosti monopolizovani od strane, kako se nazivaju “kontraverznih biznismena” poput Brana Mićunovića, apsolutno je neophodna pojačana kontrola njihovih poslova, te precizna evidencija prometa i onoga što je ispunjavanje obaveza prema državi. Dosadašnji nivo kontrole kockarskih poslova se mogao nazvati gotovo nepostojećim, dok se evidencija prometa u velikoj mjeri oslanjala na dobru volju kockara.

U tom smislu je nedopustivo da kontrole Poreske uprave i dalje zaobilaze kladionice i kockarnice i omogućavaju im da nekažnjeno krše zakon i izbjegavaju evidenciju oporezivog prometa. Smatramo da kockarski lobi, pa makar bio predvođen i Mićunovićem, ne smije da bude iznad propisa i države, i da obaveza plaćanja PDV-a mora biti jednaka za sve, a u skladu sa zakonom.

MANS

Komentari su isključeni.