Kotor

0
 • ”Jugopetrol” je osnovan 12. aprila 1947. godine, kao preduzeće za eksploataciju i promet nafte i naftnih derivata. Oktobra 2002. godine ”Jugopetrol” je kupljen od strane ”Hellenic Petroleum Grupe” koja je ponudila 65 miliona eura, 35 miliona za investicije, četiri miliona u socijalne programe kompanije i 1,5 miliona za pomoć lokalnim infrastrukturnim projektima. Od tada maloprodajna mreža kompanije posluje pod komercijalnim brendom “EKO”. detaljnije

 

 • ’’Eurofond’’ je 2002. godine postao većinski vlasnik štamparije ’’Andrija Paltašić’’ sa 65% akcijskog kapitala. Krajem 2008. godine je izvršeno pripajanje štamparije ’’Andrija Paltašić’’ preduzeću “Izbor“ iz Bara. Štamparija “Andrija Paltašić” je nakon pripajanja izbrisana iz registra CDA. detaljnije

 

 • Hotelska kompanija Fjord” je osnovana 1997. godine a preduzeće je imalo čak 16 objekata. Kompanija je stečaj ušla maja 2003. godine. Izvjesni Irac Finglton je kupio 2005. godine za pet miliona eura hotel „Fjord”, kao i zgradu „Jugooceanije”, sa namjerom da napravi hotele umjesto obje zgrade.  U javnosti je postojala sumnja da se ispod irske zastave nalazi Veselin Barović koji je i bio većinski vlasnik hotelske kompanije “Fjord’’ sa 95% akcijskog kapitala, tj. Podgorička firma “Alfa invest”. U 2012. godini u javnosti su se pojavile informacije da je Uprava za sprečavanje pranja novca navela da je irski biznismen Majkl Finglton prilikom kupovine hotela „Fjord” oprao 5,5 miliona eura. Hotel “Fjord” nakon privatizacije ne radi i godinama unazad propada. detaljnije

 

 • Ugovor o prodaji kompanija “Riviera industry“ i “Riviera promet“ je potpisan između „Henkela“ i “AD Riviere“ na jednoj strani i kompanije “Yu fax“ kao kupca na drugoj strani. “Yu fax“ kupio je navedene kompanije kroz stečaj juna 2001. godine. Kupovinom ovog preduzeća novi vlasnik je dobio preko 12 hiljada m2 objekata kao i pravo trajnog korišćenja zemljišta preko 80 hiljada metara kvadratnih zemljišta. Kupoprodajna cijena kompanije “Riviera industry“ je bila 455.000 njemačkih maraka (preko 220 hiljada eura) dok za “Riviera promet“ nemamo informacije u kupoprodajnoj cijeni. Novi vlasnik se obavezao da ce aktivirati prozvodnju, te da ce uloziti znatna sredstva kao I zaposliti gotovo 200 radnika u prve 3 godine. Privatizacione obaveze nisu ispunjene, dok su mašine i oprema otuđene i a hale su ostale prazne. “Riviera industry“ i “Rivijera promet“ su sada jedna kompanija koja se zove Poslovni centar “Riviera”. detaljnije

 

 • Za vojno turistički kompleks ”Bigovo” je planirano da bude privatizovan u 2014. godini. Kompleks ”Bigovo” čini 38.000m2 sa 43 objekta visokogradnje, površine 2.873m2. detaljnije

 

 • Institut ”Vrmac” je bila ustanova zdravstveno-turističkog tipa. Organizacioni dio ’’Vrmac” Prčanj je Institut za rehabilitaciju predstavlja dio stranog društva, čije je matično društvo Institut za rehabilitaciju iz Beograda. Sredinom maja 2008. godine Vlada Srbije donijela je odluku da se ta ustanova privatizuje, dok su iz “Vrmca” naveli da ovaj institut nije dio stranog društva. U javnosti ne postoje informacije o eventualnoj privatizaciji ovog preduzeća, dok informacije sa sajta srbijanske Agencije za privatizaciju pokazuju da je kompanija još uvije u 100% vlasništvu države Srbije. detaljnije

 

 • Preduzeće “Napredak’’ je osnovano 1950. godine, a 1995. godine je išlo u stečaj. Kompanija je 1999. godine izašlo iz stečaja, a marta 2004. godine “Nepredak“ je privatizovan od strane kompanije ‘’Exponat’’ iz Kotora. Od 2004. godine u sklopu maloprodajnih objekata ’’Napretka’’, posluju ELA marketi, a 2010. godine je u jednom od objekata otvoren tržni centar Kamelija. detaljnije

 

 • “Jugooceanija“ je osnovana 1954. godine, a 1992. godine u floti imala 22 broda, čija vrijednost se procjenjivala na oko 200 miliona dolara. Od 1992. godine pa u narednih desetak godina rasprodati su svi brodovi ove kompanije. Nakon prodaje brodova uslijedila je decenija prodaje vrijednih nekretnina kompanije koja više ne postoji. detaljnije

 

 • “Jadran Perast” se nekada bavio tekstilnom industrijom, a 2006. godine nakon izlaska iz stečaja kompaniji je promijenjena djelatnost u bavljenje turizmom i hotelijerstvom. Stečaj je uveden 2004. godine kada su radnici poslati na biro rada. Preduzeće je 2006. godine prodato budvanskoj kompaniji “Imobilia’’, koja je ponudila 5,1 milion eura i investicije od deset miliona i pretvaranje palate Smekje iz 18. vijeka u hotel sa pet zvjezdica. Kupovinom ove kompanije, novi vlasnik je dobio ogromnu imovinu na izuzetno atraktivnim lokacijama na primorju, Podgorici, sjevernim opštinama i Srbiji. Međutim, u ovu kompaniju je uloženo samo 300 hiljada eura od planiraniranih deset miliona. detaljnije

 

 • “Autoboka Saobraćaj” je osnovana novembra 1947. godine, a obavljala je prevoz putnika i transport roba. „Autoboka“ je u većinskom privatnom vlasništvu bila od 1997. godine, a februara 2007. godine, većinski vlasnik postaje kompanija “Expo group“. “Autoboka“ je vlasnik glavne i jedine autobuske stanice u Kotoru. detaljnije

 

 • Industrija ležaja je osnovana krajem 1955. godine, i posjedovala je 8.500 m2 proizvodnih hala i 5.800 m2 kancelarijskog prostora i pomoćnih objekata, na površini od 70.000 m2 zemljišta. Decembra 2001. godine nad ’’Industrijom ležaja’’ je sproveden postupak programiranog stečaja, kako bi se realizovala prodaja većinskog paketa akcija putem tendera koji je raspisan za oktobar iste godine. Januara 2002. godine Vlasnik većinskog paketa akcija je postala japanska firma ’’Daido Metal Companv, Ltd.’’, a preduzeće je promijenilo naziv u ’’Daido Metal’’. Do 2002. godine, kada je raspisan tender za privatizaciju, u fabrici je radilo 650 radnika, u toku stečaja taj se broj smanjio na oko 350, da bi, nakon privatizacije u ovoj kompaniji radilo oko 160 radnika. U medijima se navodi da je ‘’Daido metala’’ primjer uspješnog poslovanja nakon privatizacije. detaljnije

 

 • Fabrika ”Ljekobilja” je imala hale od 3.268 m2 na placu od preko deset hiljada kvadratnih metara, a prodata je 1,6 miliona ru­skoj Me­đu­na­rod­noj gra­đe­vin­skoj raz­voj­noj kor­po­ra­ci­je iz Her­ceg No­vog. Sredinom 2014. godine je počelo ru­še­nje zgra­de ove fa­bri­ke za pre­ra­du i de­sti­la­ci­ju lje­ko­vi­tog bi­lja. Na mjestu nekadašnje fabrike biće sagrađen apartmansko naselje. In­ve­sti­tor ni­je bio za­in­te­re­so­van da sa­ču­va ma­ši­ne, a ni­ko ga ni­je oba­ve­zao da mo­ra da sa­ču­va dio fa­bri­ke kao sje­ća­nje na to in­du­strij­sko na­slje­đe. detaljnije

 

 • U medijima se jedino pojavljuje informacija da je kompanija “Yu Briv” kupila građevinske firme „Izgradnja” i fabrika gumeno-tehničke robe „Bokeljka” za preko deset miliona eura i da je kompanija likvidirana a da su hale i upravna zgrada prazne u industrijskoj zoni. detaljnije

 

Komentari su isključeni.