Krivična prijava protiv više NN lica

0

MANS je danas podnio krivičnu prijavu Specijalnom tužiocu Milivoju Katniću protiv više NN lica iz Ministarstva unutrašnjih poslova, koja su omogućila da preko 1200 lica bude u prilici da ostvari pravo glasa na predstojećim parlamentarnim izborima, suprotno Ustavu i zakonu, jer nemaju na zakonit način prijavljeno crnogorsko prebivalište u trajanju od najmanje dvije godine prije održavanja izbora. Krivičnom prijavom obuhvaćena su NN lica iz Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i NN lica iz filijala MUP-a u svim crnogorskim opštinama.

milivojekatnic

Specijalni državni tužilac, Milivoje Katnić

Licima protiv kojih je podnijeta krivična prijava stavlja se na teret izvršenje više krivičnih djela propisanih Krivičnim zakonikom, i to: sastavljanje netačnih biračkih spiskova (čl. 188 KZ-a), zloupotreba službenog položaja u produženom trajanju (Čl. 416 st. 3 KZ-a) i nesavjestan rad u službi  (čl. 417 KZ-a).

Prema dokumentaciji koja je MANS-u dostavljena kroz Koordinaciono tijelo za praćenje implementacije izbornog procesa, identifikovana su 1.263 lica koja se nalaze u biračkom spisku, a koja su crnogorsko državljanstvo dobila nakon 16. oktobra 2014. godine, odnosno manje od dvije godine prije predstojećih parlamentarnih izbora koji će se održati u oktobru 2016. Naime, Ustav i zakon propisuju da pravo glasa u Crnoj Gori imaju isključivo crnogorski državljani koji imaju prijavljeno prebivalište u trajanju od najmanje dvije godine prije održavanja izbora, što znači da su ova 1.263 lica nezakonito upisana u birački spisak, te da im je pravo glasa dato suprotno Ustavu i zakonu.

Naime, svako od ovih 1.263 lica u Crnoj Gori imalo je prijavljeno prebivalište dok su bili stranci, odnosno prije dobijanja crnogorskog državljanstva, pa su odmah po dobijanju državljanstva upisani u birački spisak. Takvo postupanje MUP-a suprotno je odredbama Zakona o registrima prebivališta i boravišta i Zakona o strancima, koje važe od početka 2015. godine, a koje propisuju da prebivalište u Crnoj Gori mogu da prijave samo lica koja su crnogorski državljani i koje to pravo ne daju strancima. 

Odgovorna lica u MUP-u, od početka 2015. godine do danas, morala da isčiste registar prebivališta od svih stranih državljana i da omoguće da se prijava prebivališta vodi isključivo za crnogorske državljane, posebno imajući u vidu da se radi o jednom od uslova za ostvarivanje biračkog prava, odnosno da se radi o registru na osnovu kojeg se kreira birački spisak. 

Umjesto toga, NN lica u MUP-u su zloupotrijebila službeni položaj, sa očiglednim ciljem da utiču na izborni rezultat, pa nisu obezbijedili tačan i ažuran reigistar prebivališta crnogorskih državljana čime su 1.263 lica nezakonito upisana u birački spisak, odnosno čime su dobili pravo glasa na predstojećim parlamentarnim izborima. 

Zbog toga se krivičnom prijavom, većem broju NN lica u MUP-u stavlja na teret da su u produženom trajanju korišćenjem, prekoračenjem i zloupotrebom službenih ovlašćenja, kršenjem zakona i propuštanjem dužnosti nadzora, sa namjerom uticanja na rezultate izbora, sačinili netačni birački spisak i omogućili da najmanje 1.263 lica koja su upisana u registar crnogorskih državljana nakon 16. oktobra 2014. godine, imaju pravo glasa za na predstojećim parlamentarnim izborima a da ne zadovoljavaju uslov od najmanje dvije godine prebivališta. 

Pozivamo specijalnog tužioca Milivoja Katnića da hitno postupi po krivičnoj prijavi i da obezbijedi da se prije održavanja predstojećih parlamentarnih izbora procesuiraju sva odgovorna lica u  MUP-u koja su omogućila da 1.263 osobe suprotno Ustavu i zakonu dobiju pravo glasa. Na taj način Katnić bi spriječio nezakonit uticaj na izborni proces i obezbijedio da izborni rezultat bude proizvod slobodno izražene volje građana, a nikako posledica mahinacija i manipulacija biračkim spiskom od strane određenih struktura unutar MUP-a.  

Vuk Maraš
Direktor Monitoring programa

Komentari su isključeni.