Ljetovanje u Sen Tropeu moralo je biti prijavljeno kao poklon

0

NVO MANS predala je danas Agenciji za sprječavanje korupcije (ASK) inicijative za pokretanje postupka protiv Mila Đukanovića, Branimira Gvozdenovića i Gorana Rakočevića, a sve zbog neprijavljivanja poklona u vidu plaćenog boravka u Sen Tropeu u Francuskoj u toku 2010. godine, za šta je troškove snosio Duško Knežević.

Naime, kako pokazuje dokumentacija za vikend objavljena u dnevnim novinama „Dan“, takođe predata ASK-u, Knežević je boravak za sebe, svoje prijatelje i njihove supruge, uz prateće sadržaje poput, između ostalog, izleta helikopterom do Nice, platio najmanje 22 hiljade eura. Sa druge strane, aktuelni predsjednik države Milo Đukanović, koji je tada obavljao funkciju premijera, sadašnji potpredsjednik Skupštine Crne Gore a tada ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović i Goran Rakočević, u tom periodu ambasador Crne Gore u Hrvatskoj, bivšoj Komisiji za sprječavanje sukoba interesa nisu prijavili poklone u vidu plaćenog odmora i drugih usluga. Prema tada važećem zakonu, to je bila jasna i nedvosmislena obaveza svih javnih funkcionera.

Poslove i nadležnosti Komisije za sprječavanje sukoba interesa, uključujući i provjeru tačnosti, istinitosti i potpunosti podataka koje javni funkcioneri navode u svojim izvještajima o prihodima i imovini, prema važećem Zakonu o sprječavanju korupcije preuzela je Agencija za sprječavanje korupcije (ASK), kojom rukovodi Sreten Radonjić.

Radonjić i ASK su do sada na više sličnih primjera pokazali da nisu vođeni onim što im zakon propisuje, već samo i isključivo poslušnošću Đukanoviću, njegovom okruženju, partiji i režimu, pa su tako sve slične inicijative odbijali pod obrazloženjem da se ASK ne može baviti slučajevima koji su se desili prije 2016. godine kada je osnovana agencija, a pomenuti zakon stupio na snagu.

Vodeći antikorupcijski organ u državi na taj način praktično abolira od korupcije sve one koji su prije 2016. godine eventualno kršili ili zloupotrijebili zakon, što je posebno problematično imajući u vidu da se gomilanje bogatstva javnih funkcionera dominantno dešavalo u ranijem periodu, kada je njihov životni standard vidno i rapidno rastao u odnosu na standard građana.

Međutim, Upravni sud je u presudi od februara prošle godine, u postupku koji se takođe ticao odbijanja ASK-a da se bavi pojedinostima koje su se zbile prije 2016. godine, jasno utvrdio da agencija preuzima poslove i nadležnosti komisije, što znači da njene nadležnosti dosežu i do „ranijih radova“ javnih funkcionera.

Ovom prilikom apelujemo na ASK i njenog direktora Radonjića da demonstriraju da posjeduju makar minimum ličnog i profesionalnog integriteta i postupe po ovim ali i prethodnim inicijativama, za šta posjeduju jasno definisana zakonska ovlašćenja.

Lazar Grdinić
MANS

Komentari su isključeni.