MANS: MUP zabranio pristup Ugovoru o AFIS-u

0

Ministarstvo unutrašnjih poslova ponovo je zabranilo MANS-u pristup Ugovoru o nabavci AFIS sistema, iako je Upravni sud prije toga donio odluku u našu korist i stavio van snage prethodno rješenje MUP-a kojim nam je takođe, na isti način, bio zabranjen pristup traženom ugovoru.

U novom rješenju MUP-a, koje ponovo potpisuje načelnica Odjeljenja za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama Zora Čizmović navodi se da je ugovor o nabavci AFIS sistema označen stepenom tajnosti „interno“ od strane sektora kriminalističke policije, te da nam ga iz tog razloga ne mogu dostaviti. Kriminalistička policija je informisala MUP da bi objavljivanje ugovora o nabavci AFIS sistema moglo „iskompromitovati otiske prstiju“ i da bi njegovim „objelodanjivanjem nastupile štetne posledice za ostvarivanje fukncije tog organa“.

Iznošenjem ovakvih stavova, Čizmović je u potpunosti ponovila argumentaciju iz prethodnog, nezakonitog rješenja MUP-a, koje je Upravni sud po našoj tužbi stavio van snage. Štaviše, ovakvo obrazloženje suprotno je ne samo Ustavu i Zakonu o slobodnom pristupu, već i elementarnoj logici.

Ugovor o nabavci AFIS sistema je pravni posao i on koji kao takav ne sadrži bilo kakve otiske prstiju bilo kojeg građanina Crne Gore, pa je obrazloženje da bi došlo do „kompromitacije otisaka“ u potpunosti besmisleno. Drugo, sve i da u traženom ugovoru postoji neka informacija koja se može smatrati tajnom, MUP je po zakonu dužan da nam Ugovor ipak dostavi, a da prije toga iz njega izbriše one informacije koje se smatraju tajnim.

Ne smije se zaboraviti ni da je nabavka AFIS sistema plaćena je iz budžeta Crne Gore, novcem svih njenih građana i to blizu dva miliona eura, što je još jedan u nizu razloga zbog koji se ovaj Ugovor mora učiniti javno dostupnim.

Na kraju, imajući u vidu da se implementacija AFIS sistema u javnosti predstavlja kao jedno od rješenja koje bi trebalo da dovede do smanjivanja broja duplo izdatih ličnih karata, pa samim tim i duplikata u biračkom spisku, nesporan je interes svakog građanina da se iz ugovora sam informiše o tome kakav će konkretno doprinos dati implementacija AFIS-a slobodnjim izborima u Crnoj Gori.

Ipak, svi ovi argumenti nisu bili dovoljni da obezbijede da Čizmović ovog puta ispoštuje zakon i objavi Ugovor o nabavci AFIS sistema, već se odlučila da nastavi sa njegovim sakrivanjem od očiju javnosti. Na taj način, nanijeta je direktna šteta naporima da se izgradi povjerenje u crnogorski izborni proces, koje je ionako već ozbiljno poljuljano nezakonitim aktivnostima različitih državnih organa i odgovornih lica u njima.

Imajući u vidu da je ovakva, ponovna odluka MUP-a, protivna Ustavu i Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i nizu medjunarodnih konvencija i propisa kojima se garantuje pravo slobodnog pristupa informacijama u posjedu organa vlasti, MANS će Upravnom sudu protiv MUP-a podnijeti tužbu i tražiti hitno odlučivanje, kako bi se javnosti što prije omogućio pristup svim podacima o nabavci AFIS sistema, navodi se u saopštenju koje je potpisao Vuk Maraš, direktor Monitoring programa.

Preuzeto sa Portala Analitika

Komentari su isključeni.