Nakon pokušaja krađe sada i falsifikat

0

nula-putnih-troskovaPodaci do kojih je došao Istraživački centar MANS-a pokazuju da je Demokratska partija socijalista – DPS falsifikovala izvještaj o potrošnji sredstava tokom posljednjih izbora u Beranama, te da nije prikazala desetine hiljada eura koji su isplaćivani glasačima na sami dan izbora. Ovo ostavlja veliki prostor za sumnju da je DPS pored sopstvenog novca, tokom kampanje u Beranama koristio i neke druge, javnosti za sada nepoznate fondove.

Zbog očigldnog falsifikata, MANS je danas podnio krivičnu prijavu protiv Mila Đukanovića, predsjednika DPS-a, Tarzana Miloševića političkog direktora i Branka Čavora, poslovnog direktora te partije.

Naime, u zvaničnom izvještaju o utrošku sredstava tokom političke kampanje za lokalne izbore u Beranama održanim početkom marta ove godine, DPS je naveo da je ukupan trošak bio na nivou od oko 12.700 Eura, od čega je većina otišla na reklamiranje. Od te sume je oko 1300 otišlo na dnevnice članovima glasačkih odbora, a osim režijskih troškova od 42 eura, DPS nije prijavio bilo koju drugu stavku.

izvod iz izvjestaja

Zanimljivo je pomenuti da je nakon što je javnost bila suočena sa vrlo konkretnim dokazima da je u Beranama DPS kupovao glasove birača koristeči razna opravdanja za isplatu novca, uključujući jednokratnu novčanu pomoć i putne troškove, politički direktor DPS-a Tarzan Milošević je rekao da je da ta partija “ima svoj budžet, između ostalog zasnovan na donacijama njihovih članova, te da taj novac mogu trošiti, u skladu sa zakonom, kako god da zamisle”.

“Zavisno od dozvoljene sume novca kojom raspolažemo u kampanji, stvar je samo naše odluke da li ćemo ga potrošiti na politički marketing, organizaciju promotivnih skupova, isplatu putnih troškova ili nešto sasvim drugo što je dozvoljeno Zakonom o finansiranju političkih partija”, izjavio je nakon izbora Tarzan Milošević.

Ipak, u zvaničnom izvještaju o potrošnji novca, DPS nije naveo da je potrošio ni cent na putne troškove, iako zaplijenjena dokumentacija koja se odnosi na samo par biračkih mjesta pokazuje da je tokom prethodih izbora u Beranama DPS potrošio desetine hiljada eura samo po osnovu plaćanja putnih troškova.

Procjena-putni-troskoviPored spiskova glasača kojima je potrebno isplatiti putne troškove, u dokumentaciji DPS aktivista se nalaze i podaci koji donose procjenu putnih troškova u iznosu od preko 55.000 eura. Tako je za 1334 glasača koji su iz unutrašnjosti Crne Gore dolazili u Berane da glasaju bila opredjeljena suma od oko 38.000 Eura, a za 90 glasača iz Bosne i Hercegovine još 4.560 Eura. Za 33 glasača sa Kosova je bilo namijenjeno 1.165 Eura, za 18 glasača iz Makedonije 1.080 Eura, a za dva glasača iz Hrvatske ukupno 120 eura. Put iz Srbije za Crnu Goru, DPS je platio za 255 glasača u ukupnom iznosu od 10.075 Eura.

Imajući u vidu izjavu Miloševića da ta partija ima svoj budžet iz kojeg može da isplaćuje i putne troškove ako želi, te činjencu da nisu prikazali da su oni isplaćeni iz zvaničnih sredstava DPS-a, postavlja se pitanje porijekla novca u iznosu od najmanje 55.000 eura koji je upotrijebljen za isplatu navodnih putnih troškova.

U prohodnoj stavci, DPS je prikazao oko 6.000 eura koje je dobio od privatnih priloga, te oko 6.500 eura svojih sredstava, dodatnih 300 eura je dobijeno iz budžeta Opštine Berane. Kada znamo da je ovaj iznos isplaćen za kampanju, DPS ostaje dužan javnosti Crne Gore odgovor iz kojih sredtava su isplaćeni putni troškovi o kojima priča politički direktor Tarzan Milošević.

MANS poziva nadležnog državnog tužioca da što hitnije procesuira predatu krivičnu prijavu kako bi se utvrdilo porijeklo novca koji je korišćen tokom prethgodnih izbora za isplatu glasačima, te da li se ponovo radi o budžetskom novcu ili je kampanja finansirana novcem stečenim kriminalom koji se zbog svog porijekla ne može naći u zvaničnim izvještajima.

Takođe pozivamo i sve građane Crne Gora da i pored svih zastrašivanja i prijetnji koje dolaze od strane DPS-a, uzmu aktivno učešće u otkrivanju predizbornih zloupotreba i prijave nam sve pokušaje da se utiče na njihovu izbornu volju i zloupotrijebe javni fondovi.

Ovo istraživanje urađeno je uz podršku Evropske unije i Ministarstva inostranih poslova Švajcarske. Sadržaj istraživanja predstavlja mišljenje MANS-a i ne odražava stavove donatora.

Falsifikovani i podaci za kampanju

nula-putnih-troskovaPored putnih troškova, DPS je fingirao i strukturu troškova za političku kampanju, prikrivajući da je određena sredstva, za sada nepoznatog porijekla utrošio i na ostali reklamni materijal koji nije naveo u zvaničnom izvještaju. Naime, u zvaničnom izvještaju se navodi da je novac za kampanju korišćen za zakup reklamnih panoa i bilborda, te štampanje plakata i postera.

Međutim, podaci do kojih je došao MANS pokazuju da je DPS osim navedenog materijala nabavljao i drugi reklamni materijal, uključujući 7000 flajera, 1000 majica, 3000 upaljača, 3000 hemijskih olovaka, 2000 blokova, te scenografiju za žurku, što je materijal koji je po tržišnim cijenama vrijedan najmanje 10.000 eura. Kompletan ovaj materijal je DPSu Berane isporučen 28. februara ove godine od strane podgoričke agencije MAPA, koja je u suvlasništvu Radmile Vojvodić, supruge aktuelnog ministra kulture Branislava Mićunovića i bliske prijateljice Predsjednika DPS-a, Mila Đukanovića.

Komentari su isključeni.