MANS podnio krivicnu prijavu zbog sumnji u pranje novca preko Prve Banke

1

MANS je danas Specijalnom državnom tužiocu za organizovani kriminal i korupciju podnio još jednu krivičnu prijavu na osnovu dokumentacije do koje smo došli istražujući veze između vlasti, organizovanog kriminala i biznis sektora u Crnoj Gori.

Novom krivičnom prijavom su pored narko bosa, Darka Šarića koji je osumnjičen da je prao novac stečen prodajom kokaina preko Prve Banke Crne Gore i kompleksne šeme kompanija kojima je banka davala kredite pod sumnjivim uslovima, obuhvaćeni i Rodoljub Radulović i Stanko Subotić čije kompanije su takođe bile korisnici kredita. Krivičnom prijavom je kao pravno lice obuhvaćena i Prva Banka Crne Gore koja je u većinskom vlasništvu porodice premijera Mila Đukanovića.

Podaci do kojih je došla regionalna mreža istraživačkih novinara (OCCRP) pokazuju da je Prva banka omogućila kompanijma povezanim sa Šarićem, Radulovićem i Subotićem da preko računa u toj banci dobijaju kredite pod neuobičajeno povoljnim uslovima, za koje postoji osnovana sumnja da su korišćeni za pranje novca.

U poslovanju sa Šarićem i Radulovićem, odnosno sa njihovim firmama, Prva banka je kršila zakon i interne akte, dodjeljujući im kredite uz kršenje propisane procedure i bez sredstava obezbjeđena iz kojih bi se mogli vratiti. Tako, na primjer pri otvaranju računa za Lafino Trade LLC iz američke savezne države Delaver i Camarilla Corporation sa Sejšela, Prva banka nije pribavila važeći izvod iz registra, kao ni kopije ličnih dokumenata za lica koja su imala pristup računu. Na taj način Prva banka je prekršila Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma kojim je propisano da organizacija pribavlja podatke uvidom u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju iz javnog registra, koja ne smije biti starija od tri mjeseca. Obije ove firme je kontrolisao Darko Šarić i obije su, kako je kasnije utvrdilo tužilaštvo Crne Gore, korištene za pranje novca u iznosu od najmanje 7,4 miliona eura.

kreditnashema-PrvaBanka-Subotic

I proed toga što banke imaju zakonsku obavezu da prijave sve sumnjive transakcije Upravi za sprječavanje pranja novca, prijavljena Prva banka nikada nije izvijestila niti o jednoj sumnjivoj transakciji za Šarićeve firme Lafino Trade ili Camarilla Corporation, što je na suđenju Dušku Šariću svjedočio Predrag Mitrovića, tadašnji direktor Uprave.

Firma Lafino Trade je značajno pomogla Prvu banku 6. maja 2008. godine, kada je deponovala 6 miliona eura na pet godina. Taj depozit je došao u ovo kritično vrijeme za Prvu banku, koja već tada nije bila u stanju izvršavati naloge klijenata. U poređenju sa drugim vodećim deponentima, depozit prijavljenog Šarića je imao neobičnu proviziju. Naime, dok je drugim deponentima plaćana kamata od 5 do 8 posto, firma Lafino je dobila samo 1,5 posto. Deponentima koji oroče novac na duži period isplaćuju se obično visoke kamatne stope. Jedini drugi depozitori sa tako niskom kamatnom stopom su bili vlasnik banke Aco Đukanović (1,5 posto) i Caldero Trading Limited (2 posto) firma u vlasništvu bliskog prijatelja Mila Đukanovića, Zorana Bećirovića.

Računi prve banke su poslužili i za transakcije u slučaju spornog zemljišta FK Mogren zbog kojeg je MANS već podnio prijavu protiv Šarića, Bora Lazovića i ostalih koji su im pružali podršku u tom poslu. Za te potrebe, u aprilu 2009. godine Prva banka izdala potvrdu da Šarićeva firma ima najmanje 1 milion eura deponovan na svom računu u ovoj banci.

Osim prijavljenog Šarića, Prva banka je kreditirala i druga lica optužena za organizovani kriminal, kao optuženog švercera cigareta Branislava Mićunovića i njegovu ženu kojoj je odobreno višemilionsko prekoračenje na računu. Takođe, narko bos Naser Keljmendi je preko Prve banke vršio značajna plaćanja u kešu.

Ipak, pored kredita odobrenih firmama povezanim sa Šarićima i njihovom kriminalnom grupom, najveće i najsumnjivije kredite prijavljena Prva banka odobrila je srpskom biznismenu Stanku Subotiću.

Firme prijavljenog Subotića su od banke u vlasništvu porodice premijera Crne Gore dobile najmanje 21 milion eura u problematičnim kreditima, koji često nijesu bili osigurani ili su predviđali otplatu punog iznosa na kraju roka. Ta praksa je dovela u nezavidan položaj kako Prvu banku tako i Subotića, budući da je on bio jedan od njenih najvećih dužnika. Pad njegovih firmi je mogao značiti i kolaps banke koja je također operisala velikim količinama državnog novca, što pokazuje uticaj prijavljenih na političku, zakonodavnu i izvršnu vlast.

Zbog sumnjivih kredita odobrenih prijavljenom Subotiću, između 2007. i 2010. godine Centralna banka je poslala šest timova kontrolora i angažovala revizorsku kuću PricewaterhouseCoopers (PwC) da izvrše provjeru poslovanja Prve banke. Sedam tajnih izvještaja Centralne banke pokazuju da je Prva banka na više načina kršila zakon. Odobravanjem kredita postupala je u suprotnosti sa poslovnom politikom i dobrom bankarskom praksom, a od toga su korist imali prijatelji, poslovni partneri i rodbina porodice Đukanović. Neka od najvećih kršenja odnosila su se na kredite Subotićevim firmama.

Prikupljena dokumentacija otvara ozbiljne sumnje da je Prva banka dugo vremena bila korišćena od strane pripadnika organizovanog kriminala za pranje novca stečenog kriminalnim aktivnosti, odnosno prometom kokaina i švercom cigareta.

MANS poziva Specijalnog državnog tužioca da što hitnije otvori istragu po ovom slučaju, detaljno ispita poslovanje Prve Banke i pomenute transakcije te definiše kakve su prirode bile veze pripadnika kriminalnog klana Darka Šarića i porodice premijera Mila Đukanovića.

MANS

1 Comment